Suomen väestö ja kaupungit ovat suuressa muutoksessa. 2040 mennessä n. 70% väestöstä asuu kaupungeissa. Väestö keskittyy viiteen tiiviiseen ja suureen kaupunkikeskukseen.
Samalla muuttuvat kulutuskäyttäytyminen ja arvostukset asumisessa ja liikkumisessa. Yhä useammat asuvat yksin, haluavat jakaa palveluita ja kohtuullistaa kulutustaan sekä kantavat huolta puhtaasta elinympäristöstä, näin varsinkin nuoremmissa sukupolvissa.

Muuttoliikettä johtavat nuoret ja koulutetut naiset. Äänenpainot ja kulutusvalinnat ovat voimakkaita. Päätöksissä korostuvat avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus sekä yhteiskunnallinen merkityksellisyys. Sosiaalisen median kanavat ovat ympärivuorokautisessa käytössä. Heitä vieläkin nuoremmat, ns. Z-sukupolvi, eli vuosina 1996 – 2010 syntyneet ovat syntyneet globaaliin ja sosiaaliseen maailmaan. He haluavat vaikuttaa. He liittyvät arvojen pohjalta ja korostavat kohtuullisuutta vielä aiempia sukupolvia enemmän.

Samalla, kun kaupungeissa pohditaan miten osallistaa kaupunkilaisia, meillä on jo vahvasti osallistuvia, sosiaalisen median kautta vaikuttavia sukupolvia.

Myös arvopohja näyttäisi olevan yhdentymässä. Kun yhteisenä arvopohjana on rakentaa tulevaisuuden kestävää elinympäristöä, olemme onnellisempia yhdessä. Kaupungeissa myös ratkotaan käytännön tasolla esimerkiksi ilmastonmuutoksen haasteet liikkumisen ja lämmityksen eri muodoin. Hiilineutraalisuus ja innovatiiviset ratkaisut esimerkiksi liikkumisessa syntyvät juuri kaupungeissa.

Kaupungeilta elinympäristön tarjoajina odotetaan läpinäkyvyyttä ja aitoja, arvopohjaisia tekoja. Väestönmuutoksessa elinvoimaiset ja vahvasti viestivät kaupungit erottuvat. Arvopohjaisille ajatusjohtajille on suuri tilaus. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sanoo sen näin: ”Kaupungin pitää olla kiinnostava, jollain tavalla koukuttava.” Ahjo on kirkastanut Jyväskylän brändiä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin viestinnän ja johdon kanssa.

Kaupungin brändinrakennuksessa pätevät samat lait kuin muussakin brändinrakennuksessa. Ei voi väittää olevansa muuta kuin on. Aito kokemus ratkaisee ja parhaiten bränditarinaa osaavat kertoa kaupungin asukkaat ja työntekijät. He ovat brändilähettiläitä.
Merkityksellisyyden voi löytää vain syvällä käyttäytymisen ymmärryksellä.

Tämä pamfletti antaa ohjeita arvopohjaisen brändin kirkastamiseen.

Katso myös muut pamflettimme