Organisaatioiden suurin haaste on se, etteivät strategia tai viestintä sykähdytä työntekijöitä, saati informaatioähkyssä kamppailevia asiakkaita.

Johtoryhmäläiset kamppailevat päivittäin lukuisten haasteiden, kuten yrityskauppojen, kasvutavoitteiden saavuttamisen tai uuden liiketoimintastrategian läpiviennin kanssa. Miksi johtajalla pitäisi olla aikaa syventyä ”pehmeisiin” arvoihin, kuten merkityksellä ja arvoilla johtamiseen, kun kiireisempiäkin asioita on pöydällä? Eivätkö viestintä, markkinointi ja HR voisi vaan kehittää vaikkapa jotain viraalia vastuullisuuskampanjaa tai inspiroivaa esimieskoulutusta? Sillähän siitä selvitään.

Kuulostaako tutulta?

Olen täysin vakuuttunut siitä, että merkityslähtöisen ajatusjohtajuuden rakentamisen kautta työpaikastaan ylpeät työntekijät omistautuvat työlleen ja kumppaneitaan arvostavat asiakkaat sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Jos vastuullisuus tai arvoilla johtaminen hyppäävät mukaan vasta operatiivisessa vaiheessa, viestintä näyttäytyy helposti päälle liimatulta ja jopa keinotekoiselta. Kantava ajatus perustuu organisaation missioon, visioon ja arvoihin, mikä otetaan viestinnän punaiseksi langaksi ohjaamaan kokonaisuutta ja strategian henkiin herättäviä tekoja.

Me Ahjolla haastamme strategisen viestinnän kautta yritysjohtoa pohtimaan organisaation perimmäistä tarkoitusta viestinnällisestä näkökulmasta. Mitä yhteiskunnallista muutosta haluamme ajatusjohtajuuden kautta olla rakentamassa yhdessä muiden samalla tavalla ajattelevien kanssa? Tätä kautta organisaation brändi kirkastuu merkityslähtöisesti pohjautuen sen omiin vahvuuksiin. Uskomme vahvasti siihen, että nyt ja tulevaisuudessa yritysten erottautumistekijät kumpuavat yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, eikä niinkään yksittäisen tuotteen tai palvelun erinomaisuudesta. Maailman muuttaminen kuuluu kaikille.

Miten merkityslähtöinen viestintä saadaan lentoon?

Intohimo pulppuaa strategian, luovuuden ja sitoutuneiden ihmisten yhteistyöstä. Yhteinen merkityksellinen päämäärä inspiroi laajalla rintamalla ja edesauttaa yrityksen liiketoimintaa juurtumaan syvemmin henkilöstöön ja sidosryhmiin. Tätä kautta on todennäköisempää saada aikaan haluttu muutos. Yhteiskunnallinen merkitys ja muutoshalu yhdistävät yksityisen ja julkisen sekä kolmannen sektorin luonnollisesti yhteen. Yrityksen palvelut ja tuotteet alkavat ratkaista yhteisiä haasteita, jonka myötä liiketoiminta kasvaa. Vuorovaikutus eri toimijoiden välillä lisääntyy ja hyvän tekemisen verkosto kasvaa.

Pelkällä inspiroivalla missiolla ja visiolla ei kuitenkaan vielä pitkälle pötkitä. Merkityksen takana täytyy olla ajatusjohtajien lailla näkemystä tulevaisuuteen, dataan perustuvaa tietämystä ja oman alan huippuosaamista.  Nämä elementit muodostavat kokonaisuuden, jotka valjastetaan viestinnällisiksi teemoiksi ja teoiksi yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Yrityksen ydinstrategiasta kohoavia merkityslähtöisiä luovia kampanjoitamme ovat esimerkiksi Sydänsairaalan ”Tee sydämesi valinta” tai Mobility Executive Forumin ”Liikenteen muutos tapahtuu nyt”.

Merkityslähtöinen strateginen viestintä on menestyvän yrityksen kasvun edellytys. Haluatko sinä johtaa yritystä merkityksellä ja arvoilla vai pelkillä numeroilla ja tuotteilla?

 

Ahjon näkemyksellisiä asiakkaita yhdistää halu luoda merkityksellistä ja arvopohjaista viestintää.

Tänä vuonna olemme toivottaneet tervetulleeksi useita uusia asiakkuuksia, kuten Unilever, Koneen Säätiö, Mattel, Microsoft, Sulava, Jyväskylän kaupunki, BusinessJyväskylä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Syöpäjärjestöt, Helsingin Uusi Yhteiskoulu, Hengitysliitto ja SJK.