Maailma muuttuu. Hyvä tuote tai palvelu ei enää riitä, vaan yrityksiltä odotetaan läpinäkyvyyttä ja aitoja, arvopohjaisia tekoja. Olemassaolon tarkoitus ja siihen pohjaava toiminta ovat kuluttajan silmissä ratkaisevia tekijöitä. Arvopohjaisille ajatusjohtajille onkin suuri tilaus. Meidän avullamme voitte saavuttaa alan johtavan asiantuntijan aseman. 

Ajatusjohtajuus kumpuaa arvoista

Ajatusjohtajuuden rakentaminen alkaa kantavan ajatuksen määrittelystä ajatusjohtajuustyöpajassa. Kysymys kuuluu: mistä teidät tunnetaan? Mikä on teidän kantava ajatuksenne, joka erottaa teidät kilpailijoista ja ohjaa toimintaa sisäisen kompassin tavoin? Näkyykö se viestinnässänne ja teoissanne kokonaisvaltaisesti? 

Ajatusjohtajuutta rakentaessa avainasemassa ovat arvot, avoin dialogi ja rehellisyys. Pitkäjänteinen työ palkitaan, kun sanat vastaavat tekoja ja toiminta on johdonmukaista.  

Hyödyt ovat moninaiset: ajatusjohtajalla on tunnettuutta, joka synnyttää kysyntää ja tuo näkyvyyttä. Ajatusjohtajan palveluita osataan etsiä ja maine kasvaa myös työnantajamielikuvan kautta.

Ajatusjohtajuustyöpaja

Asiantuntijabrändin rakentaminen

Brändin kirkastaminen

Viestin kiteyttäminen

Viestintästrategia