Maailma muuttuu. Hyvä tuote tai palvelu ei enää riitä, vaan yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta: läpinäkyvyyttä ja aitoja, arvopohjaisia tekoja. Olemassaolon tarkoitus ja siihen pohjaava toiminta ovat kuluttajan silmissä ratkaisevia tekijöitä. Arvopohjaisille ajatusjohtajille on suuri tilaus. 

Ajatusjohtajuus kumpuaa arvoista

Ajatusjohtajuuden rakentaminen alkaa kantavan ajatuksen määrittelystä ajatusjohtajuustyöpajassa. Kysymys kuuluu: miksi olette olemassa?  Mikä erottaa teidät kilpailijoista? Näkyykö se viestinnässänne ja teoissanne kokonaisvaltaisesti? 

Ajatusjohtajuutta rakentaessa avainasemassa ovat strategia, vastuullisuus toiminnassanne, arvot, avoin dialogi ja rehellisyys. Vastuullisuus on tekoja. Kun sanat vastaavat tekoja ja toiminta on johdonmukaista, viestisi tavoittaa. Parhaiten viesti menee läpi luovalla idealla, joka visualisoi arvot.

Hyödyt ovat moninaiset: ajatusjohtajalla on tunnettuutta, joka synnyttää kysyntää ja tuo näkyvyyttä. Ajatusjohtajan palveluita osataan etsiä ja maine kasvaa myös työnantajamielikuvan kautta.

Ajatusjohtajuustyöpaja

Asiantuntijabrändin rakentaminen

Brändin kirkastaminen

Viestintästrategia

Luova konsepti ja visuaalinen viestintä

Viestin kiteyttäminen