Jokaisella toimialalla on rajattu määrä henkilöitä ja organisaatioita, joita muut kuuntelevat ja seuraavat. Nämä organisaatiot ovat saavuttaneet asiantuntija-aseman oman kohdeyleisönsä silmissä.

Uskomme vahvasti siihen, että ajatusjohtajan on helpompi myydä palveluitaan. Autamme asiakkaitamme kiteyttämään omat erottautumistekijänsä ja rakentamaan ajatusjohtajuusasemaa johdonmukaisella suunnitelmalla. Ajatusjohtajaksi voi tulla vain aktiivisella vuorovaikutuksella ja tavoitteellisella viestinnällä.