Töitämme
Teemme Helsingistä käsin kansainvälisesti palkittua viestintää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Microsoft Suomen partnerit ajatusjohtajuusmatkalla

Microsoft Suomen partnerit ovat nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä, jotka haluavat tavoittaa myös ei-teknologiataustaiset päättäjät. Usein viestintä ja markkinointi jää kuitenkin etäiseksi tai liian tekniseksi.  Miten saavuttaa myyntitavoitteet strategisesti johdetuilla markkinointiviesteillä? Miten osallistaa johtoa arvokeskusteluun, lisätä merkityksellisyyttä ja asiantuntijoiden sekä johdon näkyvyyttä somessa?

Ajatusjohtajuudesta saatiin strategia viestintään

Ahjo ohjasi Microsoftin valituille partnereille johdon Ajatusjohtajuustyöpajoja, joissa kiteytettiin ja keskusteltiin avoimesti visiosta, missiosta, arvoista, erottavasta tekijästä ja viestinnän kulmakivistä. Työpajoissa käytettiin digitaalista Innoduel-työkalua, joka osallistaa kaikki, myös hiljaisimmat, ja jolla saadaan nopeasti tuloksia aikaiseksi. Workshoptyöskentelyä kehuttiin innostavaksi ja työkalua osallistavaksi.

Arvokeskustelut mahdollistavat syvemmät yhteistyökumppanuudet

Noin 6-8 viikon aikana hyvällä suunnittelulla ja yhdessä työstämällä on saavutettu yhtenäisyys brändiviestinnässä ja pääviesteissä. Partnerit ovat saaneet esimerkiksi enemmän päättäjien myyntitapaamisia arvopohjaisilla ja missiolähtöisillä esityksillä ja kohtaamisilla.

”Yhteistyö Ahjon kanssa on ollut oikein sujuvaa ja toimivaa. Keskusteluista on poimittu juuri oikeat asiat ja prioriteetit liiketoiminnan kannalta. Niitä eteenpäin työstämällä lopputuloksista on muodostunut todellista arvoa kumppaneille. Kumppanit ovat käyttäneet kiteytyksiä omissa esityksissään sekä markkinointiviestinnässä ja nähneet välittömiä hyötyjä asiakaskeskusteluissa. Niiden avulla on päästy keskusteluun syvemmästä yhteistyöstä, sanoo Tarja Kauhanen, Partner Marketing Advisor.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uusimmat blogitekstit suoraan sähköpostiisi!