Vaikka loppuvuoden tulosta taotaan yrityksissä vuoden viimeisiin päiviin asti, ovat johdon katseet kääntyneet  hyvissä ajoin vuoteen 2019 . Kasvun lisäksi johto joutuu pohtimaan erilaisten muutoksiin liittyvien…

Vaikka loppuvuoden tulosta taotaan yrityksissä vuoden viimeisiin päiviin asti, ovat johdon katseet kääntyneet  hyvissä ajoin vuoteen 2019 . Kasvun lisäksi johto joutuu pohtimaan erilaisten muutoksiin liittyvien toimenpiteiden johtamista ja viestimistä. Vahvan yrityskulttuurin työyhteisöissä muutokset on helpompi viedä läpi, koska yrityskulttuuri motivoi haasteissa ja suojaa paniikilta.

Onko yritykselläsi merkitys, joka inspiroi työntekijöitä ponnistelemaan?

Yritysmaailma käy läpi olennaista ajattelutavan muutosta. Muutoksen peruskaava on yksinkertainen: ennen merkitys koettiin ylimääräisenä kulueränä, nyt se aletaan nähdä voittoa ja kilpailuetua luovana tekijänä. Siksi merkitys ja missio on monissa yrityksissä taas kaivettu naftaliinista mukaan käytännön työhön.

Aidosti merkityksellinen missio on väkevimpiä työkaluja, joka organisaatiolla voi olla. Se perustelee organisaation olemassaoloa ja puolustaa sitä kriisin koetellessa. Se vetää luokseen puolestapuhujia, jotka haluavat olla mukana tukemassa toimintaa. Se luo flow-tilaa, kun työntekijät välittävät aidosti ja henkilökohtaisesti työnsä päämääristä.

Merkitys on kuitenkin päivittäinen haaste ja sen tulisikin pitää yritysjohtoa varpaillaan. Merkitys haastaa ja testaa johdon toiminnan, erityisesti muutoksen ja korostuneen johtamistarpeen aikoina, koska sitä ei voi luoda pelkkien kauniiden sanojen varaan: se herää henkiin vasta konkreettisten tekojen avulla. Työntekijät kysyvät nykyään entistä useammin: miksi olen täällä töissä? Jos he eivät ajan mittaan tai myllerrysten tapahtuessa näe selkeitä vastauksia tähän kysymykseen, he lähtevät etsimään niitä muualta.

Jos kaunis lupaus hyvästä työpaikasta ei vastaa todellista kokemusta, tieto leviää kyllä myös potentiaalisille työnhakijoille. Jos taas työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus kohtaavat, leviää myös positiivinen viesti. Se on parasta rekrytointia, koska työntekijöiden jakamat ilmoitukset vapaista työpaikoista ovat tehokkaampia kuin yritysten itsensä jakamat; niistä välittyy aitous ja tunne tavalla, johon organisaatiotilin on hankala yltää.

Sitoudumme erilaisiin merkityksiin elämässämme, niin myös työssämme. Merkitys on muutakin kuin vain palkkapussin täytettä; se on työntekijän sisäinen palo tehtäviinsä.

Tiimiäly luovuuden ja innovatiivisuuden kulmakivenä

Merkityksellinen yrityskulttuuri luo myös välittömämmän työyhteisön ja antaa tilaa sujuville työtavoille kukoistaa. Innovaatiot ja kasvu eivät ole vain johdon omistama asia, vaan vaativat oma-aloitteisuutta, luovuutta ja tiimityötä organisaation kaikilta työntekijöiltä.

Parhaat ideat syntyvät, kun koko tiimin lahjakkuus ja äly pääsevät esille. Yrityskulttuurilta tämä edellyttää kykyä huomioida erilaisuus ja keskustella avoimesti ja rohkeasti – myös palautteen osalta. Tiimiäly on vahva vain, jos se kestää sisäistä kritiikkiä ja on valmis oppimaan siitä.

Ahjolla olemme tehneet yrityskulttuurin eteen töitä työkalunamme Great Place to Work -instituutin Trust Index -kyselyt ja niistä saadut opit. Työ tekijänsä palkitsee ja saimmekin hiljattain Great Place to Work- sertifikaatin. Toisin sanoen, olemme todennetusti hyvä työpaikka; peräti 86 % ahjolaisista vastasi kyselyssä pitävänsä Ahjoa kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kehitystyö olisi valmis. Ihmiset ja ajat muuttuvat, joten työkulttuurin on koko ajan muututtava mukana. Millaiseen yrityskulttuuriin niillä haluatte pyrkiä? Mistä kysymyksistä on keskusteltava, jotta kaikki näkemykset saadaan esiin? Miten sisäisen viestinnän on kehityttävä ja mikä johdon ja keskijohdon rooli siinä on?

Aloita sinäkin muutostyö ja ala kehittämään organisaationne yhteisiä pelisääntöjä jo tänään. Hyvä yrityskulttuuri osallistaa henkilöstön: se saa työntekijöiden mielet ja sydämen toimimaan samaan tahtiin ja samojen asioiden puolesta.