Mukavuus tekee paluun. Vuorovaikutustaidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on iso trendi, jopa ihmiskunnan kohtalon kysymys.

The Economist teki sen taas. Tuoreessa TheWorld2020 -katsauksessaan se onnistui kääntämään fokuksen maailman haasteista yksilön mahdollisuuksiin. Helsingin Sanomat jatkoi julistamalla, että mukavuus tekee paluun. Vuorovaikutustaidot ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on iso trendi, tutkijoiden mukaan jopa ihmiskunnan kohtalon kysymys.

Mukavien ihmisten parissa viihdytään, mukavat ihmiset innostavat ja he jäävät mieleen. Mutta onko mukavuus taito vai ominaisuus? Takaako se tulevaisuuden kestävyyttä työelämässä? Entä miten mitataan social impact eli vaikuttavuus?

Opeteltava taito

Mukavuus on tutkijoiden mukaan opeteltava taito. Kouluissa ja päiväkodeissa kasvatetaan myönteiseen ajatteluun, omien vahvuuksien kehittämiseen ja myötätuntoisuuteen. Lapseni koulussa puhutaan elämäntaidoista. Vuorovaikutustaidot, empatia ja sosiaaliset taidot ovat ihmisyytemme ytimessä: ne tekevät meistä vuorovaikutteisia.

Helsingit Sanomien haastattelussa Helsingin yliopistossa erityispedagogiikasta väitöskirjaa tekevä Kaisa Vuorinen sanoo, että ”ihmisten pitää pystyä rakentamaan tulevaisuus yhdessä. Yhdessä toimiminen pitäisi olla kasvatuksen ytimessä. Hänen mielestään kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on jopa ihmiskunnan kohtalon kysymys.

Myös tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen innostuu ihmisten yhteistyön mahdollisuuksista ja sosiaalisista taidoista. Kirjassaan Huomisen yhteiskunta – olosuhteet hyvinvoinnille (2019) hän kehottaa ymmärtämään ihmistä: ”Ymmärrys ihmisten tarpeista on onnistuneen johtajuuden ja vuorovaikutuksen lähtökohta.”

Helsingin yliopiston aivotutkija Katja Saarikiven mukaan tulevaisuuden työelämässä ihmisten kyky vuorovaikutukseen ja empatiaan on parempi kuin tekoälyllä. ”Vuorovaikutuksen laatu on myös tärkeä selittäjä sille, menestyykö tiimi vai ei.”

Mukavuus on palapelin kulmapala.

Tulevaisuuden kestävä

Tulevaisuuden työelämän ennusteissa vuoteen 2030 mennessä suurin kasvava ammatti maailmanlaajuisesti ovat freelancerit. Kyky liittyä erilaisiin tiimeihin, tuottaa osaamisellaan arvoa, olla osana verkostoja ja vaikuttaa sosiaalisesti ratkaisevat.

Johtajuudelle eri sukupolvien ja erilaisten ihmisten kohtaaminen työelämässä tarkoittaa yhä vahvempaa osaamista ihmissuhdetaidoissa. Olemalla mukava olet mukana, siis tulevaisuuden kestävä.

Mukavuuden social impact eli myönteisen ajattelun ja mukavan käytöksen vaikutus on nähtävissä loogisessa yhtälössä, jossa 1+1=3.

Työelämässä mukavuus lisää luottamusta, rentoutta ja uskoa omiin kykyihin. Se ruokkii innostumista ja lisää yhteistä hyvää oloa, niin sanottua psykologista turvallisuutta. Tämä taas lisää yhteistyön määrää, ongelmanratkaisukykyä ja ajattelun idearikkautta. Vuorovaikutustaidot ja empatia ovat johtamisen ytimessä.

Näin syntyvät paremmat tulokset.

 

Valmennuksilla ja itseään kehittämällä voi kehittää omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan, opetella ymmärtämään erilaisuutta ja opetella olemaan mukava.

Mikä riemastuttava ajatus. Tervetuloa tulevaisuuden kestävä mukava ihminen.