Tietosuojakäytäntömme
Tietosuojakäytäntö (Privacy policy) 5/2018

Rekisterinpitäjä

Ahjo Communications Oy, jatkossa myös ”Ahjo” (Y-tunnus: 1054879-0)
Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki, Suomi

Ahjo on käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä ja vastuussa siitä, että käsittely tapahtuu kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Sari-Liia Tonttila
Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 500 659 300
Sähköposti: info@ahjocomms.fi

Yleistä

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää. Haluamme huolehtia siitä, että voit turvallisin mielin antaa henkilötietosi meille käsiteltäväksi. Varmistamme rekisterinpitäjänä, että henkilötietojasi suojataan aina parhaiden käytäntöjen ja ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Tämän tietosuojakäytännön avulla hahmotamme sinulle, miten ja missä henkilötietojasi käsitellään, mitä oikeuksia sinulla on ja mitä periaatteita noudatamme käsittelyssä. Tätä tietosuojakäytäntöä noudatetaan Rekisterinpitäjän suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä jota Ahjo suorittaa suhteessa sinuun yritys- tai yksityisasiakkaana, ellei kyseessä olevasta käsittelystä ole annettu yksityiskohtaista käytäntöä tai selostetta.

 

Henkilötieto = Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot (esim. nimi, sähköposti, puhelinnumero, terveystieto, osoite)

 

Rekisteröity = luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoihin käsittely kohdistuu

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai sopimukseen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välillä.

 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, jolloin Rekisterinpitäjä yksilöi käsillä olevan perusteen kyseisen käsittelyperusteen käyttämiselle.

Henkilötietojesi käyttö

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
-Sopimuksen hallinta ja täyttäminen;
-Viestintä ja markkinointi;
-Asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, suoramarkkinointi;
-Uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen;
-Ahjon liiketoiminnan, palveluiden ja menetelmien kehittäminen sekä analysointi;
-Lakiin perustuva oikeus tai velvoite.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten, sekä hallita tietoja tässä käytännössä esitetyllä tavalla. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada tiedot itsellesi, oikaista, poistaa tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja estää niiden käyttö sekä rajoittaa tietojen käsittelyä. Mikäli Rekisterinpitäjä suorittaa suoramarkkinointia, sinulla on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä lopettaa henkilötietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterinpitäjä vastaa Rekisteröidyn tietopyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden kuluessa). Mikäli tietopyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, voidaan tietopyyntöihin vastaamisesta ja niiden täytäntöönpanosta periä niistä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

 

Sinulla on myös oikeus vastustaa tietyn tyyppistä henkilötietojesi käsittelyä sekä peruuttaa antamasi suostumus niiden käyttöön. Voit missä tahansa vaiheessa vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään joko postitse tai sähköpostitse. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, on mahdollista, että tarjoamme palvelu ei ole kokonaan käytettävissäsi.

 

Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon ja tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi .

Mistä henkilötietosi ovat peräisin ja mitä tietoja käsittelemme?

Olet ensisijaisesti antanut sinua koskevat henkilötiedot käyttöömme joko vapaaehtoisen suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella, informoimme sinua tästä. Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoryhmiä: Henkilön nimi, asema, yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero), asiakastiedot, selaustiedot, syntymäaika ja sosiaalista mediaa koskevat tiedot.

Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjä voi käyttää verkkosivustollaan, kampanjasivustoillaan ja palveluissaan sekä kolmannen osapuolen toteuttamissa verkkosivustoissa evästeistä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden käyttö on turvallista eikä aiheuta vahinkoa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietosi pyritään käsittelemään lähtökohtaisesti EU:n sisällä. Rekisterinpitäjä takaa, että mikäli tietoa siirretään tai säilytetään EU:n ulkopuolella, sitä käsitellään EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaan. Lisäksi varmistamme, että siirto ja tietojen käsittely tapahtuu tietoturvallisesti ja lakien edellyttämällä tavalla.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietosi käsittelyä varten kolmansille osapuolille, IT-palvelujen toimittajille tai yhteistyökumppaneille.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeen, jonka jälkeen poistamme ne tietoturvallisella tavalla järjestelmistämme, tietokannoistamme ja varmuuskopioistamme.

 

Aktiivisen käsittelyn lisäksi Henkilötietojen säilyttämiseen voi olla myös muita syitä, esimerkiksi lain vaatimusten noudattaminen, laillisten intressiemme valvonta tai muu tärkeä yleinen intressi (esimerkiksi osapuolten välinen sopimussuhde tai työsuhteeseen perustuva velvoite).

Tietoturva ja salassapitovelvollisuus

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tiedot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan, kun se on käsittelyn luonne ja tarkoitus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

 

Käsittelyssä huolehditaan siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä ja käsittelijä huolehtivat siitä, että kaikilla henkilötietoja käsittelevillä osapuolilla on joko sopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus tai lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Tietosuojakäytännön muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä yksipuolisella ilmoituksella. Rekisterinpitäjä pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen ennen niiden voimaantuloa.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uusimmat blogitekstit suoraan sähköpostiisi!