Merenkulun erityisosaajat Arctia ja Meritaito yhdistyivät nopealla aikataululla joulukuussa 2018. Yllättävän muutostilanteen odotettiin kiinnostavan laajasti, jonka vuoksi sisäinen ja ulkoinen viestintä olivat merkittävässä roolissa.  Ahjo…

Merenkulun erityisosaajat Arctia ja Meritaito yhdistyivät nopealla aikataululla joulukuussa 2018. Yllättävän muutostilanteen odotettiin kiinnostavan laajasti, jonka vuoksi sisäinen ja ulkoinen viestintä olivat merkittävässä roolissa.  Ahjo oli yhtiöiden kumppani muutosviestinnän strategisessa suunnittelussa ja toimenpiteiden toteutuksessa.

Suurin riski oli henkilöstön, ammattiyhdistyksen ja sidosryhmien kriittinen suhtautuminen muutokseen. Yhtiöiden henkilöstö työskentelee eri toimipisteissä ja suurin osa Arctian työntekijöistä avomerellä, jossa tietoliikenneyhteydet ovat heikot. Siksi monia digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia, kuten reaaliaikaisia chat-keskusteluja ei voitu käyttää.

Muutoksen pääviestit ja esimiesvalmennukset viestinnän ytimessä

Viestinnän ytimessä olivat muutoksen tarpeen kiteytettävät pääviestit, tarkasti  aikataulutettu ja kriisiskenaariot sisältävä muutosviestintäsuunnitelma, muutosta valottavat infografiikat yhteisestä tulevaisuudesta, FAQ, ylimmän johdon ja esimiesten valmennukset sekä esimiesten muutosviestintäpaketti. Valtaosa esimiehistä oli muutoksen julkistamisen aikaan merellä, joten viestintäpaketti sisälsi kohderyhmälähtöisen PPT-esityksen lisäksi muutosviestinnästä kertovan ja vuorovaikutukseen kannustavan valmennusvideon.

Muutos otettiin hyvin vastaan

Huolellisesti valmisteltu, avoimuuteen ja dialogiin kannustava muutosviestintä johti siihen, että muutos otettiin hyvin vastaan sekä henkilökunnan että sidosryhmien keskuudessa eikä se aiheuttanut tavanomaista suurempaa muutosvastarintaa tai julkista keskustelua.

”Saimme Ahjolta ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua haastavaan muutostilanteeseemme Yhteistyömme toimi joustavasti ja saumattomasti kiireisessä aikataulussa. Ahjolla oli kyky omaksua nopealla aikataululla viestinnällisesti haastava toimintakenttämme ja luoda ratkaisut onnistuneeseen muutosviestintään. Suosittelen Ahjoa muutosviestinnän prosessien läpiviennissä”, kehuu viestintäpäällikkö Eija Koli, Arctia Oy:stä.