Esiintymisvalmennuksen avulla vahvistetaan jo olemassa olevia taitoja, mutta myös ohjeistetaan sitä, miten voisi kehittyä vieläkin paremmaksi. Valmennus on hauska ja kannustava, jossa vain harjoittelemalla oppii parhaiten. Ryhmävalmennuksessa pääsee seuraamaan muiden harjoittelua yhtä aikaa ja oppii myös toisista. Ryhmävalmennukset rakentuvat hyvän yhteishengen ja toisten kannustamisen varaan, jossa omaa suorittamista ei tarvitse jännittää tai pelätä.

Harjoitukset videoidaan, jolloin valmennettava pääsee näkemään myös oman harjoituksensa ja pääsee pohtimaan omaa esiintymistään, saaden palautetta myös muilta. Palautekeskustelu ryhmässä peloista ja erilaisista tuntemuksista yleisön edessä auttaa ymmärtämään, että lähes jokainen vierastaa esiintymistä.

Valmennus ohjaa jokaisen omaan persoonalliseen tapaan esiintyä. Päivän kautta ymmärrys yleisön huomion kiinnittämisestä kasvaa. Samalla opitaan tapoja, joiden avulla asioita voi esittää mielenkiintoisilla keinoilla, jotta ne jäävät yleisön mieleen
Jokainen valmennukseen osallistunut saa lisäksi henkilökohtaisen palautteen kirjallisena.