Somessa yksilöt ja yhteisöt kohtaavat suoremmin, laajemmin ja jatkuvammin kuin koskaan aiemmin viestinnän historiassa. Käyttäjät ohjaavat sisältöjen suuntaa ja päättävät, mikä menestyy.

Somestrategian laatiminen pakottaa miettimään mitä facebookkaamisella tai twiittaamisella lopulta halutaan saavuttaa. Suunniteltu ja tavoitteellinen toiminta auttaa perustelemaan organisaation läsnäolon somessa myös itselle ja muistuttaa yhteisistä tavoitteista.

Kuten kaiken viestinnän, tulee myös somestrategian olla linjassa organisaatiosi strategian kanssa. Somestrategiaa voikin ajatella karttana, jota seuraamalla luodaan avainteemojen mukaisia sisältöjä ja julkaistaan niitä aikoina, jotka maksimoivat näkyvyyden. Lisäksi strategia yhdenmukaistaa viestisi ja sävysi somessa.

Sosiaalisen median strategia jäsentää ja helpottaa tekemistä

Strategia auttaa sinua määrittämään, mitä some organisaatiollesi on: asiakaspalvelun kanava, markkinoinnin työkalu, myynnin väline vai jotain muuta. Kun kanavien käyttötarkoitukset on valittu ja kirjattu ylös, on sinun helpompi hyödyntää niitä suunnitelmallisesti satunnaisten kokeilujen sijaan.

Huolella laadittu strategia ei unohda organisaatiosi työntekijöitä, vaan auttaa heitä tuomaan asiantuntijuutensa esille. Strategia neuvoo henkilöstöä siinä, kuinka päästä alkuun ja lopulta erottua somessa sekä miten siellä voi parhaiten olla läsnä työnantajansa edustajana.

Olennainen osa somestrategiaa on tulosten mittaaminen. Kun tuloksia mitataan ja niitä verrataan sosiaalisen median kanaviin käytettyyn aikaan ja rahaan, kirkastuu organisaatiolle, mihin kanaviin kannattaa satsata enemmän, missä taas tehostaa.