Tyytyväinen työntekijä välittää työpaikkansa tarinaa omissa kanavissaan ja sidosryhmissään uskottavammin kuin mikään kampanja – oma-aloitteisesti. Aktiivinen ja avoin vuorovaikutus motivoi henkilöstöä, lisää viihtyvyyttä sekä parantaa yhteistyötä tiimien ja yksiköiden välillä. Toimiva sisäinen viestintä heijastuu suoraan koko organisaation menestykseen.

Arvopohjaiset ajatusjohtajat viestivät sisältä ulos. Tyytyväiset työntekijät ovat suosittelijoita, joiden viestit tavoittavat yrityksen viestejä paremmin.

Kanssamme rakennat ja parannat sisäistä viestintääsi niin, että se tukee johdon, työntekijöiden ja koko organisaation hyvinvointia – sekä arjen viestintähaasteissa että muutos- tai kriisitilanteissa. Paras tapa ehkäistä kriisejä on hyvä työilmapiiri ja tyytyväiset työntekijät. Vain siten johto saa ajoissa kuulla kriisistä varoittavat signaalit.

Ahjo yhteistyökumppanina

Suunnittelemme ja toteutamme luovia konsepteja, auditoimme sisäisen viestinnän kanavat ja sisällöt, tuotamme sisältöjä sekä valmennamme esimiehiä ja johtoryhmiä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.

Sisäinen muutosviestintä

Esimiesviestintä

Luovat konseptit ja visuaalinen viestintä

Sisäisen viestinnän sisällöntuotanto