Mediaviestintä perustuu hyviin mediasuhteisiin, kiteytettyyn juttukärkeen ja median ja toimittajan tuntemiseen. Jotta aihe herättäisi toimituksen kiinnostuksen, on jutun kulma kiteytettävä ennen toimenpiteiden aloittamista. Samalla määritetään yhdessä myös kohdemediat ja tavoitteet sekä sovitaan mittarit, joihin saavutetut tulokset suhteutetaan.

Parhaat tulokset saavutetaan Ahjon käyttämän kohdennetun mediatyön ja personoidun lähestymistavan avulla.

Mediaviestinnän hyödyt

Mediaviestinnän avulla saavutetun näkyvyyden hyödyt ovat suuret. Journalistin kirjoittama juttu tuo viestillesi vakuuttavuutta ja tavoittaa suuren yleisön laajasti. Lisäksi se on uskottavaa: siinä missä mainokset tuovat pikavoittoja myyntiin, pitkäjänteinen viestintä luo sitoutumista ja tunnettuutta, jotka vaikuttavat myyntiin ja imagoon pitkällä aikavälillä.

Mediaviestinnän avulla ansaittu näkyvyys onkin keskimäärin kolme kertaa arvokkaampaa kuin sama tila ostettuna mainoksena. Uskomme vahvasti ansaitun näkyvyyden voimaan ja haluamme auttaa sinua löytämään kiinnostavimmat ja tehokkaimmat kärjet mediaviestinnän toteuttamiseen.

Mediasuhteiden kehittäminen

Viestityöpaja