Kaikkiaan 70–90 prosenttia aivoihin siirtyvästä tiedosta on visuaalista. Visuaalisuus tehostaa viestiäsi ja jättää hyvin suunniteltuna voimakkaan muistijäljen. Visuaalisuuden voima piilee juuri siinä, että sillä voi vaikuttaa sellaisissakin viestinnällisissä paikoissa, joissa tekstillä ei ole sijaa. Digitaalisen viestinnän kultakaudella se on yksi tärkeimmistä keinoista erottaa oma sanoma informaatiotulvasta.

Tulisiko hankala asia paremmin ymmärretyksi esimerkiksi nerokkaalla infograafilla tai animaatiolla? Kertoisiko tarkoin valittu kuva jopa kokonaisen tarinan? Vailla ajatusta valitut kuvat taas saattavat jopa vesittää sisältöä.

Kerro brändisi tarinaa yhtenäisellä tavalla

Markkinointiviestinnän konseptointi on pitkäjänteistä, strategian mukaista ja näkyy lopulta aina liiketoiminnan kasvuna. Hyvin suunnitellut ja kokonaisvaltaiset luovat konseptit, joiden idea nojaa yrityksen kantavaan ajatukseen, luovat arvoa ja rakentavat brändiä.

Konsepti voi olla yksittäinen kampanja tai laajempi viestinnällinen kokonaisuus. Yhdenmukainen visuaalisuus on monikanavaisessa markkinointiviestinnässä tärkeää: Visuaalisen ilmeen tulisi olla yhtenäinen aina verkkosivuista ja käyntikorteista erilaisiin julkaisuihin ja videoihin. Myös kuvapankkikuvien konseptointi on tärkeä osa visuaalisuutta.