Viestintästrategia on dokumentti siitä, miten organisaatio tekee visiotaan näkyväksi viestinnän keinoin. Sen tavoite on ohjata organisaatiota tekemään tavoitteidensa mukaisia valintoja ja toimenpiteitä viestinnässään.

Viestintä osaksi organisaation strategiaa

Viestintästrategia pohjautuu organisaation toimintastrategiaan, joten sen laatiminen vaatii johdon ja avainhenkilöiden sitoutumista sekä osallistumista työstöprosessiin.

Pohjatyö tapahtuu yhteisessä työpajassa, jossa pureudutaan organisaation visioon, ajatusjohtajuuden kantavaan ajatukseen, tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Työpajassa  voidaan myös syventyä kohderyhmien odotuksiin niin viestinnän sisällön kuin kanavienkin suhteen. Työskentely selkiyttää, mikä viestinnän rooli on organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Viestintästrategioita on yhtä monenlaisia kuin on organisaatioitakin. Jotkut strategiat ottavat kantaa moniin eri viestinnän osa-alueisiin. Toisille riittää, että viestinnän päälinjat ovat selvät. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, millainen viestintästrategia olisi juuri teille sopivin vaihtoehto.