Näkemyksiämme

Edessäsi on Ahjon blogi. Viestintä on paitsi työtämme, myös osa jokapäiväistä elämää. Blogissa käsitellään molempia.

Mitä informaatiovaikuttaminen on ja miten sen voi tunnistaa?

Informaatiovaikuttamisesta puhutaan koko ajan yhä enemmän. Asia on hyvin ajankohtainen, joten käsitettä on tärkeä tuoda näkyvämmin ihmisten tietoisuuteen. Yksilön olisi tärkeää osata erottaa informaatiovaikuttaminen luotettavasta viestinnästä. Mahdollisuus löytää eroavaisuudet näiden kahden asian välillä edellyttävät sitä, että jokainen tietää mitä se tarkoittaa, miten sen tunnistaa ja miten siltä on mahdollista suojautua.

Mitä informaatiovaikuttaminen on?

 

Informaatiovaikuttaminen määritellään järjestelmälliseksi toiminnaksi, johon voi kuulua muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen. Informaatiovaikuttamisen harjoittamiseen tarvitaan aina motiivit, jotka ohjaavat tekijää jollain tavalla aina toimimaan. Motiivien pohjalta toiminta suuntautuu usein esimerkiksi harhaanjohtavan tiedon levittämiseen tai jonkinlaisen sekaannuksen aiheuttamiseen. Toiminnan takana voi puolestaan olla käytännössä kuka tahansa julkisesta organisaatiosta yksityiseen henkilöön tai ihmisryhmään.

 

Valtioneuvoston viestintäoppaassa kuvataan myös, että informaatiovaikuttaminen on strategista toimintaa, jolla halutaan saada kohde tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan. Sillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen, päätöksentekoon ja näiden kautta yhteiskunnan toimintakykyyn.

 

Informaatiovaikuttamisen keskeisimmät keinot ja tavoitteet

 

Informaatiovaikuttamiseen on olemassa hyvin laaja sekä jatkuvasti kehittyvä keinovalikoima. Merkittävästi tähän vaikuttaa nopea digitaalinen kehitys, joka avaa paljon uusia mahdollisuuksia tavallisille ihmisille. Valitettavana kääntöpuolena mahdollisuuksia avautuu kuitenkin myös esimerkiksi kaaosta tavoitteleville verkkorikollisille.

 

Vaikuttamisen keinoihin kuuluu pyrkimykset lietsoa epäluottamusta sekä väestön keskuudessa että väestön ja viranomaisten välillä. Usein toimija hyödyntää kohteena olevassa tahossa tai yhteiskunnassa havaittuja haavoittuvuuksia tai heikkouksia. Tähän voi sisältyä esimerkiksi poliittisen keskustelun kärjistämistä tai yhteiskuntaryhmien välisten vastakkainasettelujen lietsomista.

 

Informaatiovaikuttamisella tuetaan omaa agendaa siten, että hyödynnetään yhteiskunnassa tai vaikuttamisen kohteena olevassa tahossa havaittuja haavoittuvuuksia ja heikkouksia. Yhteiskunnan haasteet voivat liittyä

  • ryhmien välisiin jännitteisiin
  • epätasa-arvoon
  • korruptioon
  • turvallisuuteen
  • tai muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin

 

Hyvin yleistä vaikuttamisyrityksissä on se, että tosiasioita väärennetään tai manipuloidaan. Automatisoidut tilit eli botit voivat käydä digitaalista keskustelua, josta syntyy mielikuva vilkkaasta julkisesta keskustelusta.

 

Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen

 

Joskus voi olla hyvin haastavaa tunnistaa, mikä osa informaatiovaikuttamisesta on todellista erityisesti silloin, kun vaikuttaminen kohdistuu jollakin tavalla politiikkaan. Tämä johtuu siitä, että politiikan luonteeseen kuuluu vahvasti tunteet, kärjistykset ja hyvin suoratkin mielipiteet. Yksityiseen henkilöön suurin vaikutus voi olla julkisen keskustelun häiritsemisellä. Se voi vaikeuttaa päätöksentekoa, koska käsitys julkisen keskustelun laajuudesta, sisällöistä tai suunnasta voi muuttua vaikuttamisyritysten myötä.

 

Yksi informaatiovaikuttamisen keskeisistä tavoitteista on pyrkimys heikentää demokratiaa. Siksi on erityisen tärkeää vaalia ja suojella vapaata ja demokraattista keskustelua sekä sananvapauden periaatteita. Näiden asioiden vahvistaminen on oleellista informaatiovaikuttamiseen vastaamisessa, joten tämä olisi hyvä muistaa julkisissa keskusteluissa.

 

Informaatiovaikuttaminen eroaa luotettavasta viestinnästä usein siten, että luotettava viestintä on avointa ja läpinäkyvää ja sen sisältö on uskottavaa ja todennettavissa. Informaatiovaikuttaminen on puolestaan tietoisesti harhaanjohtavaa. On siis hyvin tärkeää muistaa lähdekritiikki etenkin sellaisina aikoina, kun tällaisista asioista uutisoidaan paljon.

 

Näin voit arvioida sisällön luotettavuutta

 

Sosiaalisessa mediassa tulee jatkuvasti vastaan uutta sisältöä, jota ei välttämättä tule sen enempää ajatelleeksi. Olisi kuitenkin hyvä muistaa tarkastella sisällön kokonaisuutta ja lukea teksti huolella läpi ennen kuin esimerkiksi jakaa sitä mihinkään eteenpäin. Julkaisuun reagoiminen, kuten tykkäys, kommentti tai jakaminen lisäävät sisällön näkyvyyttä hakukoneissa, mikä ei ole kovin hyvä asia, jos kyseessä on informaatiovaikuttaminen.

 

Informaatiovaikuttamisen tunnistamisessa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kannattaa kiinnittää huomiota kielen ja kirjoittamisen oikeellisuuteen. Onko tekstissä useita kirjoitusvirheitä tai onko se muuten kieliopillisesti huonosti kirjoitettu? Jos näin on, todennäköisesti on käytetty kääntäjää, jotta voidaan levittää viestiä mahdollisimman laajasti.

 

Mieti, miten tekstillä tai siihen liitetyillä kuvilla ja muulla grafiikalla yritetään mahdollisesti vaikuttaa sinuun. Onko viesti informatiivinen, argumentoiva, faktoihin, tunteisiin vai mielipiteisiin perustuva? Mikä viestissä kiinnitti huomiosi? Tykkäysten tai jakojen määrä ei kerro välttämättä julkaisun totuudenmukaisuutta. Profiilin tarkastelussa kannattaa miettiä muun muassa sitä, onko profiili kuinka uusi ja tuleeko uusia julkaisuja epäilyttävän tiheään tahtiin.

 

Ennakoi ja suojaudu informaatiovaikuttamiselta arvojen mukaisesti ja läpinäkyvästi viestien

 

Mitään yhtä informaatiovaikuttamista tai vaikuttamisyrityksiä poissulkevaa tekijää ei ole olemassa, mutta voit ennakoida tiettyjen periaatteiden mukaan toimien. Koska informaatiovaikuttamisen yksi keskeisistä tavoitteista on heikentää ihmisten luottamusta yhteiskunnan instituutioihin, organisaatioihin ja oikeusvaltioon, on luotettavuuden vahvistaminen ennakoinnissa hyvin tärkeää.

 

Luottamusta voidaan rakentaa ja vahvistaa viestimällä aktiivisesti, totuudenmukaisesti ja avoimesti organisaation päivittäisestä toiminnasta ja arvoista. Tätä voivat yhtä hyvin hyödyntää myös pienemmät toimijat ja yrittäjät. Totuudenmukainen viestintä edellyttää tietysti arvojen ja tavoitteiden pohtimista organisaation sisällä, jotta viestintä on varmasti niiden mukaista.

Jaa artikkeli

People in the subway

Uteliaisuus on viestijän suurin voimavara

  Täysi juna, bussi tai ratikka: yleensä ensimmäisenä kaivamme kuulokkeet korvillemme. Myös kauppareissun aikana houkutus tuttuun ja turvalliseen podcastiin nostaa päästään. Entä jos jättäisitkin kuulokkeet ensi kerralla kotiin?

LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja kuvaa lyhyesti mihin tarvitset apua. Palaamme pikapuoliin!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voit myös varata ajan 15min pikakonsultointiin tai käyttää chatia.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uusimmat blogitekstit suoraan sähköpostiisi!