Kriittisyys on oletusarvo verkossa. Meistä kerätään dataa jatkuvasti, ja jo pelkän verkkoselailun avulla voit muodostaa jostain ihmisestä hyvän kuvan. Vielä täydellisemmäksi se tulee sosiaalisen median ja yritysten keräämän datan avulla. Kuinka yritys voisi palvella datan avulla kuluttajaa paremmin?

Kaupan kanta-asiakkuus on pieni hinta siitä tiedosta, mitä itsestäsi annat. Liittymällä vaatekaupan jäseneksi, luovutat henkilöturvatunnuksesi kolmen euron alennusta vastaan. Sosiaalinen media toimii samoin, mutta se on sinulle ilmaista.

Tätä vuotta ja aihetta värittää osaltaan toukokuun lopussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus. Se tuo henkilötietoja käsitteleville tahoille velvoitteita. Tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojausta.

Asetuksen tuomista parannuksista huolimatta myös tänä vuonna on tärkeää pystyä ajattelemaan kriittisesti. Punnita todisteita ja kysyä, mitä minä ajattelen. Tämä on oleellista, ja tuo myös yritykselle haasteen.

Kuluttajan on hyvä tiedostaa, miten häneen yritetään vaikuttaa.  Sosiaalisen median algoritmit ja mainokset ovat oiva ja vain pieni esimerkki siitä, miten ajatteluamme ja toimintaamme voi pyrkiä ohjaamaan ulkoapäin markkinoinnilla. Moni meistä on valmis jakamaan elämänsä ja uransa sosiaaliseen mediaan tai antamaan ostotietonsa ja osoitteensa kaupan asiakasjärjestelmille. Samalla suomalaiset yhä mielletään stereotyyppisesti varautuneeksi kansaksi.

Kuinka siis ansaita kuluttajan luottamus?

Vuorovaikutus yleisön kanssa on nyt mahdollisempaa kuin koskaan. Se tuo velvoitteiden ja asetusten lisäksi mahdollisuuksia ja uusien ideoiden tarpeen yrityksille. Yrityksillä on nyt paikka miettiä, kuinka tarjota yleisölleen yhä kiinnostavampaa sisältöä ja vuorovaikutusta asetusten rajoissa. Kun kuluttaja taas tietää, miten datapeli toimii, hänen on helpompi tehdä valistuneita päätöksiä siitä, mitä sisältöä kuluttaa ja kenelle tietonsa haluaa luovuttaa.

Vuonna 2018 yrityksen pitää tehdä muutakin kuin tuotteita. Tarjota sisältöä, hoitaa kortensa kekoon yritysvastuun puolella ja palvella kuluttajaa arjessa oikeasti. Kaiken tämän toteuttamiseen tarvitaan viestintää.