Koin tämän kesän SuomiAreenassa pienen shokin, eikä se johtunut vain helteistä. Teknologiayritykset kunnostautuivat puhumalla terveydenhoidon tulevaisuudesta tuhdin argumentein ja rohkein esimerkein.

Porin SuomiAreenassa käytiin tänä vuonna valtava määrä keskusteluja terveydestä. Perinteiset terveysalan yritykset puhuivat pääosin terveydenhuollon rahoituksesta ja teköälystä, politiikot puolestaan rakenteista. Tärkeitä aiheita yhtä kaikki.

Mutta mainitsemani pienen shokin aiheuttivat isot teknologiayritykset. CGI:n Matti Häkkinen puhui ennaltaehkäisyn puolesta ehkä ponnekkaammin kuin kukaan muu SuomiAreenassa. Keskustelussa, jonka yksi järjestäjistä oli Fujitsu, lavalla esiintyi mielenterveysongelmista kärsinyt kokemusasiantuntija. Hän painotti, kuinka parempi terveydenhoito rakentuu inhimillisten kohtaamisten varaan.

Katse sairauden – ja terveyden – juurisyihin

Tässä kohtaa lienee syytä valottaa hieman omaa filosofiaani. Tärkein ymmärrykseeni niin terveydenhoidosta kuin terveysviestinnästä vaikuttanut kirja on Rita Charonin Narrative Medicine. Kirja avaa terveyden – tai oikeammin sairauden – hoidon isoimmat dilemmat: 1) kuinka ihmiset kokevat niinkin perustavanlaatuisesti inhimillisen asian kuin terveydenhoidon usein epäinhimillisenä ja 2) kuinka kallis hoitojärjestelmämme ei pääse käsiksi sairauden juurisyihin: elintapoihin, ihmisen mieleen ja ennaltaehkäisyyn.

Charonin kirja on hieno pyrkimys löytää lähestymistapa, jolla näitä ongelmia voitaisiin purkaa – alkaen terveysalan ammattilaisten koulutuksesta aina kaikille mahdollisille hallinnollisille ja päätöksenteon tasoille asti. Tästä filosofiasta ja eettisestä perustasta käsin teen omaa työtäni.

Ahjolla uskomme, että ajatusjohtajuus on ennen kaikkea arvojohtajuutta. Terveysasiantuntijuuden uskottavuus ja yhteiskunnallisen päätöksenteon legitimiteetti ovat nyky-yhteiskunnassa jatkuvan julkisen läpivalaisun kohteena. Viestintä on aina tietoista tai tiedostamatonta arvoihin nojaavaa tulevaisuuskuvan rakentamista. Terveysalan ajatusjohtaja käy dialogia koetelluista ja kirkastetuista arvoista käsin.

Teknologiayritykset inhimillisemmän terveydenhoidon puolesta

Terveysalalla tapahtuu tällä hetkellä paljon – jopa erikoisia asioita. Ehkä kiinnostavin ja odottamattomin on potilasjärjestöjen ja teknologiayritysten yhteinen tulevaisuuskuva. Heitä yhdistää tavoite osallistavasta ja potilaskeskeisestä terveydenhoidosta. Teknologian myötä data siirtyy yhä enemmän sille taholle, jonka kuuluisi olla terveydenhoidon keskiössä eli potilaalle tai asiakkaalle.

Kaikki, jotka ovat perehtyneet siihen, miten yhteiskunnassa kuuluisi edistää terveyttä, tietävät kuinka nurinkurisesti järjestelmämme toimii. On inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta kestämätöntä, että kaikki ammattilaisten paukut menevät sairauden hoitoon – sen sijaan, että kykenisimme luomaan järjestelmän, joka ennaltaehkäisee sairauksia ja tukee hyvinvointia.

Yllättäen juuri teknologiayritykset ravistelevat terveydenhoidon ihmiskuvaa – joka rakentuu passiivisesta ja äänettömästä toimenpiteiden kohteesta. Ja tämä ravistelu tulee tarpeeseen!

Ahjo ei osallistunut kummankaan mainitun tapahtuman järjestämiseen. CGI Suomi on Ahjo:n asiakas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *