Työpaikoilla keskitytään usein organisaation arvojen määrittelyyn. Uskon, että syvempi itsetuntemus edistää ammatillista kasvua ja työhön sitoutumista enemmän kuin yrityksen arvot.

Puhutaanko teillä paljon yrityksen arvoista ja niiden roolista työn merkityksellisyyden löytämiseksi? Jos puhutaan, niin hyvä – koska se on tärkeää! Yrityksen arvojen tärkeyden tajuaa viimeistään silloin, kun niistä ei puhuta, ne eivät toteudu niin kuin pitäisi tai jos ne ovat räikeästi ristiriidassa omien arvojen kanssa.

Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että työn merkityksellisyyden kokemisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta on huomattavasti olennaisempaa, että on tunnistanut omat henkilökohtaiset arvonsa.

Mikäli organisaation arvot ovat suunnilleen linjassa omien arvojesi kanssa, sinun on helppo yhtyä niihin periaatetasolla ja työskennellä niiden mukaisesti. Mutta jos olet sisäistänyt sen, mikä sinulle itsellesi on kaikkein tärkeintä ja pystyt toteuttamaan näitä asioita työssäsi, sinusta tulee pitelemätön.

Arvot ovat enemmän kuin perustarpeemme

Terveys, rakkaus, ystävät, perhe – meille kaikille tärkeitä asioita. Ja ne tulevat ensimmäisenä mieleen, kun puhumme arvoistamme. Olin kuitenkin viime syksynä Anne Roineen vetämällä kouluttamisen kurssilla, jonka jälkeen olen määritellyt arvojani uudella tavalla.

Saimme kurssin osana kotitehtäväksi miettiä omia arvojamme – pitkän listan kanssa. Valitsin aluksi kymmeniä asioita, jotka ovat minulle tärkeitä. Sitten aloin ryhmitellä niitä samojen aihepiirien mukaan ja löytää teemoja, jotka erityisesti puhuttelivat minua. Mitä pidemmälle pääsin, aloin hahmottaa, että arvoissa on (ainakin minulle) loppujen lopuksi kysymys siitä, millaisia persoonia olemme ja miten toteutamme itseämme.

Arvosi määrittävät sen, kuka olet

Sain ahaa-elämyksen, että arvo voikin olla myös verbi. Esimerkiksi luoda, johtaa, vaikuttaa, lohduttaa, kyseenalaistaa, naurattaa, herättää, järjestää… sekä esimerkkinä itselleni ehkä yksi tärkeimmistä arvoista, jonka tunnistin: ymmärtää.

Periaatteessa hyvin yksinkertainen asia tuntui yhtäkkiä merkittävältä, kun oivalsin, miten tärkeää minulle on asioiden, tapahtumien ja ihmisten syvempi ymmärtäminen. Sen johdosta olen esimerkiksi hakeutunut nuorena nuorisopsykiatrian pariin töihin. Ja sen vuoksi tunnen vetoa juuri tietynlaisiin tehtäviin ja haasteisiin.

Kysynkin siksi oletko tunnistanut ne arvot, joiden kautta toteutat itseäsi? Mitä sinussa on sellaista, jonka tulee toteutua, jotta voit olla se kuka olet? Ehkä se on piirre, joka tapahtuu suhteessa ympäröivään maailmaan. Tai tulee esiin erityisesti ihmisten kanssa. Ehkä se tapahtuu vain omassa mielessäsi.

Uskon, että kun olet tunnistanut omat arvosi ja mikäli pystyt vielä yhdistämään sen siihen, mitä teet työksesi, et löydä merkityksellisyyttä ainoastaan työstäsi vaan koko elämästäsi. Silloin tiedät, mihin suuntaan sinun pitää edetä ja mitä askelia ottaa seuraavaksi. Ja ehkä voit jopa nauttia siitä vaiheesta, jossa nyt olet matkalla.