Mikä on elämässä eniten kohkausta aiheuttava aihe? Muutos. Mikä vie useimmiten eteenpäin? Muutos. Mikä saa yleensä negatiivisen kaiun ja herättää jopa pelkoa? Muutos. Mitä muutosjohtaja voi ottaa huomioon viestinnässään?

Muutos työpaikoilla on nykyään niin arkipäiväistä, että voitaisiin puhua muutoksen sijaan jatkuvasta organisaation kehittymisestä, transformaatiosta. Transformaatiossa muutoksen voi ajatella osana jatkuvampaa yrityksen kehityksen kaarta, johon koko henkilöstö osallistuu. Osallistamalla, ja yhteisen suunnan löytämisellä, päästään muutoksen kahlitsevasta voimasta uuteen tilaan, jossa jokaisen työntekijän panos suunnan navigoinnissa on yhtä tärkeä ja arvostettu.

Muutos on usein kuitenkin kulmahuoneen projekti, jolla on alku, loppu ja mittarinaan muutosvastarinta. Kehityksen kaari ja muutoksiin tyytyväiset työntekijät jäävät haaveeksi. Muutostilanteissa työhyvinvointi, sitoutuneisuus sekä psykologinen turvallisuus ovat koetuksella. Luottamusta herättävällä sisäisellä viestinnällä voidaan tehdä paljon arvostuksen ja yhteisen hyvän edistämisessä.

Saattaen vaihdettava

Kun johdat henkilöstöäsi kehityksen keskellä, johdat tunteita ja identiteettejä. Ulkopuolelta tuleva muutos voi aiheuttaa yksilötasolla hallinnan tunteen menetyksen. Joukossa on henkilöitä, joilla tunteet korostuvat, toisilla taas järki voittaa. Ne, jotka yksilötasolla selviävät, ovat joustavia, itseohjautuvia ja uskaltavat päästää irti vanhasta. He uskovat muutoksen olevan uuden oppimisen mahdollisuus.

Muutos vaatii myös pois oppimista entisistä tavoista. Kaikki eivät ole yhtä resilienttejä ja elämäntilanteita, joihin muutos kohdistuu, on monenlaisia. Työpaikalla tapahtuva muutos muuttaa usein palasen myös työntekijästä tai hänen elämästään. Jos muutosvastarintaa ilmenee, kuuntele huolellisesti viesti sen takaa, voit oppia siitä paljon. Muutos on kuin saattaen vaihdettava junan vaunu: pidä muutos hallinnassasi ja tue työntekijöitäsi, kunnes ollaan takaisin raiteilla.

Eteenpäin elävän mieli

Muutos on aina vienyt ihmiskuntaa eteenpäin. Kyky muutokseen on ihmiselle sisäänrakennettu toiminto, joka voi tuottaa myös hyvää mieltä.  Arvostavasti johdetussa yrityksessä pelätty muutosvastarinta voikin osoittautua muutosvoimaksi kehittyväksi tutkimusmatkaksi. Käsitelkää läpikäyty muutos yhdessä. Se on osa organisaationne identiteettiä ja historiaa. Iloitkaa muutoksen onnistumisesta henkilökuntanne kesken!

Ahjon vinkit muutosviestintään

Jämäkkä, mutta tunteita ymmärtävä johtaminen tekee muutoksesta siedettävämpää ja antaa varmuutta. Tässä vinkkejä, kuinka viestiä uusien tuulien puhaltaessa:

  1. Ole läsnä. Esimiehen tärkein tehtävä on tukea henkilökuntaansa kaikissa muutoksen vaiheissa, eritoten alussa. Tarjoa tukeasi ja ole tavoitettavissa, myös kasvokkain. Muistathan empatian.
  2. Näytä esimerkkiä. Innostuminen, avoimuus ja osallistaminen auttavat muutoksen läpiviennissä. Jaa pienetkin onnistumiset –ne luovat uskoa tulevaan.
  3. Ole avoin ja rehellinen. Älä panttaa tietoa. Puhu aina totta, älä jätä tilaa huhuille. Älä anna katteettomia lupauksia, ne vievät uskottavuuden.
  4. Luo tilaa keskustelulle. Anna kaikille tilaisuus kertoa oma mielipiteensä ja vaikuttaa. Hankalia kysymyksiä tulee, valmistaudu vastaamaan. Huomioi työntekijöiden erilaiset temperamentit.
  5. Toista viestisi. Toista säännöllisesti tärkeät asiat ja jätä mahdollisimman vähän tilaa spekuloinnille.
  6. Ole konkreettinen. Muutos koostuu arjen teoista, pelkät puheet eivät riitä. Kerro kuitenkin käytännön esimerkkejä.
  7. Jälkihoito. Järjestä mahdollisuus keskustelulle myös muutoksen jälkeiselle ajalle.