1700-luvun skottirunoilija ja lauluntekijä Robert Burns kiteytti aikoinaan hyvin universaalin haasteen, joka kuvaa nopeaan kasvuun ponnistelevien johtajien arkea mainiosti: ”The best laid plans of mice and men gang aft aglay.” (No matter how well we plan, things may go wrong).

Olen tänä vuonna lukenut – tai kuunnellut – kaksikymmentä bisneskirjaa pyrkimyksessäni oppia paremmaksi johtajaksi ja syventämään ymmärrystäni liiketoiminnasta, työelämästä, muutoksesta ja näiden muodostamasta kokonaiskirjosta. Poimin tähän blogitekstiin lukemistani teoksista inspiroivimmat ja summasin vahvimmin esiin nousseet opit muutosjohtajille. Kolme teesiä hahmottuivat ylitse muiden.

Teesi 1: Muutosjohtaminen vaatii jatkuvan oppimisen ja luovuuden yrityskulttuuria

Ympäristömme on nykyään jatkuvassa muutoksen tilassa. Samalla työn vaatimukset kasvavat: yritysten tulee olla asiakkaitaan joustavampia, mukautuvampia ja sinut muutosten kanssa. Siksi myös meidän ammattilaisina täytyy ei vain sietää epävarmuutta, vaan myös jatkuvasti oppia uutta sen keskellä. Niin onnistumiset kuin mokat ovat oppimisen paikkoja: ota kokemukset vastaan ja pohdi, mitä ne tarjosivat.

Lisäksi täytyy muistaa, että yritys koostuu työntekijöistään. Organisaatio voi olla ainoastaan niin luova, ketterä ja osaava kuin jäsenensä. Tämä korostuu johtajien kohdalla, joilta vaaditaan kasvua ihmisinä. Johtaja ei keksi kaikkia yrityksen ideoita, mutta hän mahdollistaa niiden synnyn ja heijastaa omaa asennettaan alaisiinsa. Omaksu siis luova, oppivainen ja innovaatioihin kannustava asenne omassa työssäsi.

Teesi 2: Ota mallia startup-yritysten tavasta johtaa

Elämme kasvuyritysten aikaa. Startupit innovoivat kilvan tuotteita ja työtapoja, joilla kisata yritysjättien kanssa. Markkinajohtajat ottavat oppia haastajistaan ja kannustavat sisäisesti startup-ajattelutapaan.

Startup-johtamisessa hyväksytään ja syleillään intohimoisesti muuttunutta maailmaa. Yritys on valmis ottamaan riskejä, kokeilemaan ja innovoimaan. Tuotekehitys nähdään sarjana iteraatioita, joissa perille päästään kokeilemalla, oppimalla ja parantamalla. Versio versiolta tuote tulee paremmaksi ja pääsee lopulta maaliin – jos pääsee, koska monesti kehitystyö jatkuu kiivaana myös julkaisun jälkeen.

Keskeistä startupien johtamistavassa on myös se, että arvonluonti otetaan tosissaan. Tuoreet kasvuyritykset ovat usein sisupusseja, mutta vielä taloudellisesti heiveröisiä: niilllä ei ole varaa olla sisäisesti jakautuneita tai ylimielisiä asiakkaitaan kohtaan. Startup-johtaja haluaa tiiminsä uskovan yhteiseen merkitykseen ja asiakkaiden olevan mukana arvonluonnissa. Se on vaativaa, mutta erottaa jyvät akanoista.

Teesi 3: Asiakkaiden odotusten ylittäminen on yrityksen tärkein tavoite

Parasta asiakaspalvelua ei ole reaktiivinen asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, ei vaikka sen tekisi nopeasti ja laadukkaasti. Vielä parempaa on asiakkaan tarpeiden ennakointi: se pieni ylimääräinen, joka yllättää ja ilahduttaa asiakasta. Menestyneimmät brändit pohjautuvat vankalle maineelle ja aidolle kyvylle ilahduttaa.

Tulevaisuudessa asiakkaan ajan ja kokemuksen arvostaminen nousevat yhä keskeisempään rooliin. Asiakkailla on kiire ja kilpailu heidän ajastaan kiristyy jatkuvasti. Kenelläkään ei ole lahjoittaa ylimääräistä aikaa solmujen selvittelyyn tuotteen tai palvelun kanssa, kun he haluaisivat päästä sitä käyttämään. Yritykset, jotka sopeutuvat asiakkaidensa muuttuviin odotuksiin ja ratkaisevat heidän haasteensa nopeasti ja oikea-aikaisesti, tulevat voittamaan. Asiakaspalvelijoille on tässä yhtälössä tarjolla sankarin viitta.

Asiakkaat odottavat brändiltäsi ja tiimiltäsi tulevaisuudessa aina parasta mahdollista palvelua ja tulosta, joten sitä kannattaa alkaa tarjoamaan jo nyt, ennen kuin kilpailijasi ehtivät.

Lopuksi vielä lukusuositukseni: tässä kolme itselleni eniten kolahtanutta bisneskirjaa, joihin olen tänä vuonna uppoutunut. Toivottavasti ne herättävät ajatuksia myös sinussa!

Leonardo Inghilleri & Micah Solomon: Exceptional Service, Exceptional Profit

Inghilleri ja Solomon johdattelevat lukijan brändiuskollisuuden maailmaan. Kirja avaa kiinnostavasti, kuinka erityisellä palvelulla luodaan pitkäikäisiä ja kestäviä asiakassuhteita, joita hinnanvaihtelut ja muut pienet häiriöt eivät heilauta.

Eric Ries: The Startup Way

Kirjassaan Ries esittelee yrittäjähenkisyyden periaatteet ja miten niitä voi soveltaa kaikentyyppisissä organisaatioissa. Teos herättelee tarkastelemaan yrityksen toimintatapoja ja pohtimaan sisäistä kulttuuria eri kulmasta myös vakiintuneissa firmoissa.

Stephen Denning: The Age of Agile

Hyvä johdatus agile-ajatteluun. Denning esittelee lukijalle ketterän toimintatavan ja muistuttaa, ettei ketteräksi tarvitse syntyä, vaan sellaiseksi voi oppia.

Oletko kiinnostunut strategisesta viestinnästä ja muutosjohtamisesta? Ota yhteyttä!