Yrityksillä ei ole tunteita, ihmisillä on. Yksilön viestinnän sävy on vähintään yhtä tärkeää kuin näkyvät kampanjat. Se vaikuttaa sisäiseen kulttuuriin ja välittää työnantajamielikuvaa.

Niin sanottu ihmiseltä ihmiselle -lähestymistapa on nostanut reippaasti päätään markkinoinnissa ja viestinnässä viime vuosina. Ihminen on sosiaalinen olento ja oivallus inhimillisten kohtaamisten tärkeydestä on tuonut pinnalle sosiaalisen markkinoinnin ilmiön. Vaikuttajaviestintä on moninkertaistunut ja kampanjoiden etunenässä nähdään tuttuja kasvoja. Palvelukokemuksiin ja käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Palataanko kuitenkin sosiaalisen markkinoinnin juurille ja niihin arkipäivän tilanteisiin, joissa me itse toimimme? Asiakas- ja verkostoitumistilanteissa ymmärrämme viestiemme merkityksen liiketoiminnan edistämisen kannalta, mutta milloin sinä olet viimeksi puhunut työstäsi positiivisesti off-record?

Ihminen puntaroi työpaikkaansa jatkuvasti. Se on polku, joka alkaa jo ensimmäisestä työkokemuksesta. Työhaastattelussa rekrytoijaa kiinnostaa sävy, jolla potentiaalinen tuleva kollega puhuu entisistä työpaikoistaan. Syitä työpaikan vaihtamiseen voi olla monia, mutta negatiivinen kommentointi entisestä työstä ei houkuttele palkkaamaan. Alkuhuuman hälvetessä työn pohjimmainen merkitys saattaa unohtua paperipinojen ja loputtomien sähköpostirivien taakse. Näin ollen kotona ilmoille heitetyt “Olipa taas raskas päivä” -kommentit puolisolle, kaverille tai jaloissa kiehnäävälle kissalle nousevat vähitellen ammattiylpeyden yläpuolelle. Vaikka kotona vuodatetut tunteenpurkaukset eivät kantautuisikaan seinien ulkopuolelle, usein toistetut mantrat voivat painaa mielen matalaksi ja muuttaa suhtautumista työpaikkaa kohtaan. Kannattaa pohtia, mistä negatiiviset tunteenpurkaukset johtuvat, ja viestiä niistä avoimesti. Kun kipukohdat on selätetty, on helpompi löytää myös niitä ilonaiheita jaettavaksi.

Millainen henkilö viestii positiivisesti työpaikastaan?

Kun ihminen puhuu työpaikastaan positiiviseen sävyyn, kuuntelijalle jää sekä yrityksestä että ihmisestä hyvä mielikuva. On selvää, että jokaisesta työpäivästä ei pysty runoilemaan ruusunreunaisia säkeitä. Juuri silloin onkin hyvä muistuttaa itselleen, miksi tekee työtään juuri kyseisessä yrityksessä. Usein työpinon takaa löytääkin ahaa-elämyksen.

Työmarkkinoilla vaihtoehtoja on monia, työpaikkoja vaihdetaan ja pätkätyöt ovat arkea. Työpaikat voivat olla erinomaisiakin, mutta intohimoisena arkipäivän yrityslähettiläänä toimii ainoastaan työhönsä sitoutunut henkilö. Työpaikkapositiivisuus ei kuitenkaan vaadi vakituista työsuhdetta tai moninumeroisia joulubonuksia, vaan jo pienillä teoilla ja sanoilla päästään pitkälle. 

Ympärillä oleva kannustava ja välittävä työyhteisö ovat avaintekijöitä työstä nauttimiseen. Näin pääsemmekin ihminen ihmiselle -teorian ytimeen – kaikki lähtee meistä ihmisistä, ja näyttämällämme suunnalla voi olla mullistavia vaikutuksia työkulttuuriin ja kauas sen ulkopuolelle.