Ajatusjohtajuutta määrittää brändin puhe, kokemus brändistä. Miten puhumme, minkälaisia sanoja käytämme ja minkälaisia tunteita herätämme? Ajatusjohtajan asema on mahdotonta saavuttaa, jos viestintä on sävyltään vaatimatonta tai pahimmillaan olematonta.

Perussääntö strategiassa on: erotu tai kuole. Jos tavoiteltu yleisö ei kuule eikä näe viestiäsi tai viesti ei aukea tai lämmitä, on ylämäki jyrkkä. Kaikki viestintä vaatii itseluottamusta – asennetta, jossa kunnianhimo, nälkä ja halu tulla kuulluksi tulee kristallinkirkkaaksi kuulijalle.

”Kaikki viestintä vaatii itseluottamusta.”

Vaatimattomuus on vanha suomalainen arvo. Sananlaskummekin sen sanovat: ”rumat ne vaatteilla koreilee” tai ”ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”. Harvassa ovat puheiden pitäjät ja osalle meistä julkinen esiintyminen on kauhistus. Varovaisuus on toki luontaista ihmiselle ja aivoillemme, mutta Suomessa se on ylikorostunutta. Kun tähän yhdistää sen, että useilla yrityksillä liiketoiminnan strategia on epäselvä tai jopa huono ja brändiä ei ymmärretä menestystekijänä, ei hyvältä näytä viestinnänkään osalta. Erottuvuutta on vaikea löytää, jos ei ole käsitystä siitä, mikä on erottava tekijä tai viestinnän sävy eikä edes halua tai kertoa siitä.

Sanoilla on merkitystä. Sanat kertovat asenteesta ja itseluottamuksesta. Epäröidessä on luonnollista vetäytyä hieman taaksepäin, mutta ajatusjohtajuutta tavoiteltaessa, etukeno on löydyttävä nopeasti.

On myös häkellyttävää, miten vähän edelleen mietitään johdon viestinnän merkitystä. Johtaminen on viestimistä ja odotukset johtajuudelle työelämässä ovat pitkälti asioita, jotka syntyvät viestinnästä ja sen kokemisesta: oikeudenmukaisuus, onnistumisen kokemukset, mieluisa työyhteisö ja hyvä esimies.

Lähtökohta hyvälle viestinnälle – on se sitten henkilökohtaista viestintää, markkinointiviestintää tai mediaviestintää – on hyvä liiketoiminnan strategia ja suunnitelmallisuus. Tämän lisäksi on määriteltävä tavoiteltu mielikuva ja kirkastettava viestinnän sävy.

”Lähtökohta hyvälle viestinnälle on hyvä liiketoiminnan strategia ja suunnitelmallisuus.”

Alansa johtaviksi aikoville ajatusjohtajille ei ole kahta kysymystä viestinnän sävyn merkityksestä. Sen on uhkuttava tervettä itseluottamusta, uskoa tulevaisuuteen ja halua tulla kuulluksi. Tällaiset yritykset ovat kiinnostavia ja vetovoimaisia.

Kaikilla yrityksillä on jotain ainutlaatuista, josta voidaan viestiä vahvasti. Lyhyt kaava sen löytämiseen on tässä:

  1. Kirkasta arvot, missio ja visio.
  2. Etsi merkityksellisyys kuulijallesi.
  3. Kiteytä viestinnän sävy.
  4. Viesti varmasti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Viimeiseksi vielä pieni neuvo: pois turha vaatimattomuus. Epävarmat ajat vaativat varmuutta. Pelko pois!