Onko yrityksellänne aktiivinen rooli yhteiskunnassa? Vastuullisuuden tulisi olla yrityksille peruskauraa, sillä sidosryhmät ja kuluttajat kaipaavat arvoja, joihin samaistua. Tällöin niiden pitää myös näkyä yrityksen käytännön toiminnassa vahvasti ja avoimesti.

Siirtyminen tuotekeskeisyydestä laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tuo yritykselle kestävää kilpailuetua.

Konkreettiset työkalut ajatusjohtajuuden rakentamiseen

Työpajatyöskentely on tehokas tapa sitouttaa avainhenkilöt ajatusjohtajuuteen. Lähtötilanteesta riippuen työpajoja voi olla yksi tai useampi alan johtavan asiantuntija-aseman saavuttamiseksi.

Ajatusjohtajuustyöpajassa autamme kiteyttämään organisaation tai brändin kantavan ajatuksen, joka ohjaa tekoja ja viestintää pitkäjänteisesti. Kantava ajatus konkretisoi vision, mission ja arvot ymmärrettävään, käytännönläheiseen muotoon johon henkilöstö, sidosryhmät ja asiakkaat pystyvät sitoutumaan.

Työpajan pohjalta voidaan työstää viestintästrategia, sisältöstrategia, somestrategia ja toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla yritys saa konkreettiset työkalut käytännön työhön ja viestintään.