Tyytyväinen, motivoitunut työntekijä on organisaation tärkein menestystekijä. Tässä onnistunut esimiesviestintä on avainasemassa. Esimiehen tulee näyttää esimerkkiä, olla kiinnostunut alaisistaan ja innostaa heitä. Sen sijaan, että pohtisi miten työntekijät voivat auttaa yritystä, hänen tulee kysyä: Miten minä voin auttaa sinua?

Tämä tarkoittaa säännöllistä henkilökohtaista kohtaamista ja vuorovaikusta. Keskustelun jälkeen on lähdettävä liikkeelle: tarjottava riittävät resurssit, poistettava esteet työntekijän tieltä ja jatkettava vuorovaikutusta matkan varrella.

Esimiehen rooli korostuu muutostilanteessa

Muutos herättää aina vastarintaa. Ennakoiva, empaattinen ja avoin esimiesviestintä nopeuttaa muutoksen hyväksymistä ja normaalitilaan siirtymistä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja empatia ovat esimiehen tärkeimmät ominaisuudet muutostilanteessa.

Innostava, avoin ja empaattinen esimiesviestintä on ratkaisevaa sisäisen viestinnän onnistumisessa. Me sparraamme esimiehiä sekä arjen viestintätilanteissa että muutosjohtamisessa. Autamme esimiesviestinnän suunnittelussa ja konkreettisten työkalujen tuottamisessa. Meiltä saat vinkkejä myös etäesimiesten haasteisiin.