Organisaatiot, joiden ydinviesti on hukassa, viestivät tyypillisesti useita asioita samanaikaisesti. Viestit eivät tällöin mene läpi kohdeyleisössä eikä media saa kiinni tärkeimmästä. Tiedotteesta puuttuu kärki, ja avainhenkilöt unohtavat sanoa oleellisimman tuhannen taalan tilanteissa.

Pääviestit suuntaavat kohdeyleisön mielikuvia haluttuun suuntaan ja niiden avulla yritys voi rakentaa tietoisuutta brändistä. Pääviestejä hyödynnetään kaikessa viestinnässä: verkkosivuilla, lehdistötiedotteissa, haastatteluissa ja julkaisuissa.

Viestityöpajan tavoitteena on kirkastaa yhteisymmärrys viestinnän suunnasta sekä löytää ainekset tuloksekkaalle viestinnälle.

Pääviestit ovat viestintästrategian perusta

Työpajassa kirkastetaan yrityksen ydinviestit ja ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla ne saadaan näkyväksi eri kanavissa. Teemme työpajan alkuun myös analyysin viestinnän nykytilasta.

Osaamisemme perustuu vankkaan viestin kiteyttämisen taitoon sekä kokonaisvaltaiseen viestinnän strategiseen suunnittelun ja toteutukseen.

Työpajan pohjalta voidaan työstää viestintästrategia, sisältöstrategia, somestrategia ja toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla yritys saa konkreettiset työkalut käytännön työhön ja viestintään.

Ajatusjohtajuustyöpaja

Tarinatyöpaja

Sosiaalisen median työpaja