Tutkimuksessa selvitettiin, mikä johtaa yrityksen mainetta, miksi on tärkeää olla arvostettu ja mitä etuja vahvan yrityksen maine tuo. Tutkimuksessa käsitellään myös yrityskulttuuria, johtaja- ja työntekijäaktivismia sekä kriisejä ja riskejä. Kyselyyn vastasi ylimmän johtotason henkilöt 22 maasta.

Weber Shandwickin ja KRC Researchin tutkimus vahvistaa, että maine on korvaamaton voimavara yritykselle, ja sillä on tuntuva vaikutus taloudelliseen tulokseen. Keskimäärin globaali johto uskoo, että 63% yrityksen markkina-arvosta on peräisin yrityksen maineesta. Lisäksi tutkimuksessa ilmenee tärkeä segmentti avainhenkilöitä, jotka uskovat vähintään 76% yrityksen markkina-arvosta johtuvan maineesta. Tähän ryhmään viitataan tutkimuksessa nimellä “76 Percenters” ja se edustaa yrityksiä, jotka hyödyntävät yrityksen mainetta parhaan mahdollisen taloudellisen tuoton saamiseksi.

Toinen tutkimuksen keskeisistä havainnoista on, että maine on monikanavaista. Toisin sanoen yrityksen maineeseen vaikuttavat monet tekijät, joista yhdelläkään ei ole suurempaa vaikutusta kuin toisella. Tämän vuoksi yritysten täytyy keskittyä useisiin maineen avaintekijöihin muutamien sijasta. Yrityksen maineen hallinnassa kaikella on merkitystä työntekijöiden laadusta tuotteiden laatuun, taloudelliseen suorituskykyyn ja yrityskulttuuriin asti.

The State Of Corporate Reputation in 2020 tarjoaa yrityksille näkemyksiä maineen rakentamisesta suuremman markkina-arvon saavuttamiseksi. Tutkimuksen suositukset ovat johdettu merkittävimmistä eroista globaalien johtajien ja “76 Percenters” -segmentin välillä.  Katso alla oleva Weber Shandwickin esitys aiheesta tai lue koko raportti täältä.