Yritykset kipuilevat kiivaasti viestinnän, markkinoinnin ja myynnin tuottavuuden, tuloshaasteiden ja erilaisten kommunikaatiovaatimusten kanssa. Viestinnän integraatio voi olla vastaus moneen haasteeseen.

Mistä viestinnän integraatiossa lopulta on kysymys?

Perinteisesti viestinnän rooliin on kuulunut yrityksen ansaitun ja oman median viestintä, kun taas markkinointi on vastannut ostetusta mediasta sekä tukenut eri keinoin myynnin ponnisteluita.

Kuka voi nykyään enää väittää, että rajat osastojen kommunikaatiovastuiden tai viestintäkanavien välillä ovat selvät? Niinpä. Siksi viestinnän ei kuulukaan enää pysyä nurkassa nykertämässä tiedotteita erillään yrityksen muusta tekemisestä. Viestinnän integraatio lähtee sen arvon ymmärryksestä.

Vastuu yrityksen kommunikaatiokokonaisuuden integroinnista kuuluu viestinnälle, koska se vastaa ensisijaisesti koko yrityksen maineesta, kriisiviestinnästä, päättäjä-, yhteiskunta- ja sidosryhmäviestinnästä, mediayhteyksistä sekä näihin liittyvistä kanavista ja niiden hallinnoinnista. Yritysbrändi on sateenvarjo kaikelle muulle tekemiselle; tuotteesta lähtöisin oleva somekriisi voi tarttua emobrändiin ja pahimmillaan upottaa tuotteen lisäksi koko yrityksen.

Viestintä on saatava mukaan kaikkiin yrityksen toimintoihin

Oman ydinroolinsa lisäksi viestinnän vastuu risteää päivittäin myös muiden yritystoimintojen kanssa. Useissa yrityksissä viestintä tekee saumattomasti töitä HR:n kanssa esimerkiksi sisäisen viestinnän, yrityskulttuurin vaalimisen, esimies- ja muutosviestinnän tai valmennusten osalta.

Valmennusvastuu alkaa liukua yhä enemmän henkilöstöhallinnosta viestinnän puolelle ja sen tarve kasvaa: someviestintä, työntekijälähettilyys, henkilöbrändäykseen liittyvät teemat ja mediavalmennukset eivät enää ole vain johdon valmennusta, vaan koskevat enenevässä määrin koko henkilöstöä. Sisäinen ja ulkoinen viestintä sekoittuvat.

Entäpä mikä on viestinnän rooli markkinoinnissa ja myynnissä? Useissa yrityksissä markkinoinnin tai liiketoimintayksiköiden hallinnoimat ydinpalvelut ja -tuotteet ovat sisältöjä ajatellen se rikkain aarreaitta. Kuinka hyvin markkinoinnin johtamat tuote- ja palvelusisällöt näkyvät osana yrityksen kokonaisviestintää? Vai elävätkö ne omassa kuplassaan sisältö- tai digimarkkinointitoimistojen tuottoisina lypsylehminä ja mediatoimistojen kautta ostetuissa mainoksissa?

Entä millä tavalla yrityksen viestintäosasto puolestaan tukee markkinointiviestintää ja vaikuttaa kuluttajan tai B2B-asiakkaan ostoprosessiin vaikkapa yritysvastuuviestinnällä, WOM:illa, työtekijälähettilyydellä, tarinankerronnalla, yhteisillä markkinointikampanjoilla tai sisällöntuotannolla?

Kannustan viestijöitä rohkeasti miettimään sekä omaa että viestinnän roolia organisaatiossa kommunikaation yhdistäjänä ja integraation johtajana. Ahjon uuden kuluttajatoimialan vetäjämme Eva Torran sanoin: ”Viestijöiden olisi uskallettava laittaa itselleen hampaat suuhun!”

Valmennamme ja sparraamme viestinnän ammattilaisia, jotta sinä voit tehdä työsi paremmin. Kerromme, mitä sinun pitäisi tietää viestinnän integraatiosta ja autamme niin käytännön toteutuksessa kuin tulevaisuuteen valmistautumisessa.

Kiinnostuitko? Strateginen ajatusjohtajuus antaa raamit viestinnän integraatiolle ja tuottavalle liiketoiminnalle. Ota yhteyttä ja kysy lisää!