Rekisterin nimi

Rekisteriseloste Ahjo Communications Oy:n uutiskirje

Rekisterinpitäjä

Ahjo Communications Oy

Kalevankatu 13, 00100 Helsinki

+ 358 (0)40 519 0885

Rekisterin tarkoitus

Ahjo Communications Oy kerää Henkilötietolain 19 §:n nojalla rekisteriin uutiskirjeen tilaajiensa tietoja business-to-business -asiakashankintamarkkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää oppaan lataajan tiedot nimestään, sähköpostiosoitteestaan, puhelinnumerostaan ja organisaatiostaan. Ainoa pakollinen tieto täyttää on sähköpostiosoite, muut tiedot voi täyttää vapaaehtoisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ahjo Communications Oy kerää potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja omilta avoimilta www-sivuiltaan, www.ahjocomms.fi, ladattavan viestintäoppaan yhteydessä olevalla henkilötietolomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Oppaan lataajien eli rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja ei milloinkaan luovutetaAhjo Communications Oy:n ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Ahjo Communications Oy:n www-sivujen ylläpitopuolella ja se on suojattu salasanoilla. Ahjo Communications Oy:n työntekijöillä on sivustolle henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Www-sivuille voivat kirjautua myös niiden ylläpitäjän Aucor Oy:n avainhenkilöt ylläpitosalasanalla. Rekisterin henkilöistä jatkotyöstettäviksi valittujen yhteystiedot saatetaan jakaa myös Ahjo Communications Oy:n käyttämän suoramyyjän kanssa markkinointisoittojen suorittamista varten.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Ahjo Communications Oy:lle ja ilmoitettava samalla tietojen etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastuspyyntö joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Ahjo Communications Oy:n toimipisteessä. Ahjo Communications Oy:n ei tarvitse vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä.

Mikäli rekisteröity esittää tarkistuspyynnön henkilökohtaisesti Ahjo Communications Oy:n toimipisteessä, ei Ahjo Communications:llä ole velvollisuutta vastata tarkastuspyyntöön välittömästi. Tällöin Ahjo Communications Oy todentaa pyytäjän henkilöllisyyden ja lähettää hänelle kirjallisesti vastauksen ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tiedon korjaamisoikeus on eri asia kuin tiedon poistamisoikeus. Mikäli kyseisellä henkilöllä ja Ahjo Communications Oy:llä on yhä asiallinen yhteys vireillä, ei henkilöllä ole oikeutta tai Ahjo Communications:llä velvollisuutta poistaa kyseisen henkilön tietoja rekisteristään.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Ahjo Communications Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Kiellon ilmoittamiselle ei ole muotovaatimuksia. Tällöin Ahjo Communications Oy:n ei tarvitse poistaa henkilön tietoja rekisteristään, vaan merkata tietojen kohdalle markkinointikielto. Näin kielto pysyy myös muistissa paremmin, kuin jos henkilön tiedot poistettaisiin rekisteristä kokonaan.