Haaste Stereoscape tuottaa ratkaisuja XR-teknologialla muuttaen totuttuja tapoja oppia, kouluttaa, myydä ja markkinoida. Tavoitteena on tavoittaa yritysjohto, joka ei tunne yritystä tai XR-teknologioiden mahdollisuuksia. Miten…

Haaste

Stereoscape tuottaa ratkaisuja XR-teknologialla muuttaen totuttuja tapoja oppia, kouluttaa, myydä ja markkinoida. Tavoitteena on tavoittaa yritysjohto, joka ei tunne yritystä tai XR-teknologioiden mahdollisuuksia. Miten viestiä yritystasolla? Miten yhtenäistää viestit ja saavuttaa tavoitteet strategisella viestinnällä?

 

Ratkaisu

Ahjo ja Stereoscape työstivät yhdessä ajatusjohtajuusstrategian, jossa kiteytettiin yrityksen pääviestit, yrityksen tarina, positio ja tavoitemielikuva sekä brändin sävy, avattiin arvopohja koko henkilöstönpalautteelle ja luotiin viestintäsuunnitelma.

Sitouttamalla henkilöstö työstämään viestintästrategiaa vahvistaa heitä viestimään yrityksen asiantuntijoina.

 

Tulokset

Yhtenäisyys brändiviestinnässä, positionnissa ja pääviesteissä. Uusien ja vanhojen työntekijöiden yhteinen näkemys yritysviestinnästä.

 

“Kaipasimme Stereoscapen viestintästrategian päivitystä ja yhteisen brändipuheen tarkistusta. Ahjo toi kokemusta, ammattitaitoa ja uutta näkökulmaa positiomme ja osaamisemme viestinnälliseen selkeyttämiseen ja yrityskuvan rakentamiseen. Työpalaverit olivat dynaamista, eikä etätyöskentely haitannut edistymistä. Saimme hyvin valettua selkeän, kantavan perustan viestinnälle, joka lähtee asiakkaasta, osoittaa suunnan ja luo yhteistä merkitystä. Kompaktin projektin aikana etenimme vaiheittain aktiivisessa vuorovaikutuksessa.” 

Heli Nelimarkka, Stereoscape Oy, CEO