Mash on maksuratkaisuja tarjoava fintech-yritys, joka hyödyntää algoritmeja ja koneoppimista. Ahjo on toiminut Mashin viestintäkumppanina elokuusta 2018 lähtien. Yhteistyön aikana olemme tehneet Mashille monipuolisesti erilaisia…

Mash on maksuratkaisuja tarjoava fintech-yritys, joka hyödyntää algoritmeja ja koneoppimista. Ahjo on toiminut Mashin viestintäkumppanina elokuusta 2018 lähtien. Yhteistyön aikana olemme tehneet Mashille monipuolisesti erilaisia viestintätoimenpiteitä, joilla on tähdätty muun muassa sisältöjen kehittämiseen ja näkyvyyden kasvattamiseen.

Nopean kasvun jatkuessa yrityksen mediasuhteiden ylläpito on kasvattanut merkitystään. Yhteistyön aikana olemme mediavalmentaneet Mashin useita avainhenkilöitä. Valmennukset räätälöitiin kunkin henkilön roolin ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti, joilla haluttiin yksilökohtaisesti parantaa osallistujien valmiuksia kohdata media.

Laaja valmennusvalikoima tukee kehittymistä

Syksyllä 2018 Ahjo toteutti mediavalmennuksen Mashin maajohtaja Saara Iijalle. Valmennus suunniteltiin vastaamaan Iijan tarpeita siten, että hänellä olisi entistä paremmat valmiudet käydä vuoropuhelua median kanssa.

Mashin BtoB Director Petra Mengeltin valmennus puolestaan pureutui median toimintatapojen lisäksi esiintymisvalmiuteen. Aihealueita olivat muun muassa asiakaskokemus sekä kansainvälinen yhteistyö. Toteutimme Mengeltille myös erillisen sosiaalisen median valmennuksen, joka sisälsi sisällöntuotanto-osuuden.

Olemme lisäksi valmentaneet useita Mashin myynnin avainhenkilöitä. Suunnitteluvaiheessa huomioimme osallistujien taustat sekä aihealueet, joista media ja muut sidosryhmät todennäköisimmin kiinnostuisivat. Myynnin kohdalla näitä olivat muun muassa sidosryhmäyhteistyö, digitaaliset ratkaisut sekä uusasiakashankinta.

“Erinomainen valmennus, jossa sain paljon tietoa ja palautetta. Koin kehittyväni päivän aikana ja itseluottamus kasvoi.” Petra Mengelt sanoo.

Rakentava ilmapiiri lisää itsevarmuutta

Rakennamme mediavalmennukset aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Luomme kysymykset ja tilanteet personoidusti ajankohtaiset teemat sekä valmennettavan työnkuvan huomioiden. Valmennukset voidaan toteuttaa aidossa studioympäristössä ammattikuvaajineen tai vaihtoehtoisesti kevyempänä versiona Ahjon toimistolla Kalevankadulla.

Kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävän lisäksi kattava alustus median toimintatavoista esimerkkeineen. Haastattelutilanteita sisältyy valmennuksiin aina useita, joista jokainen analysoidaan yhdessä haastateltavan kanssa. Valmennuksessa saadun palautteen lisäksi annamme asiakkaalle henkilökohtaisen kirjallisen yhteenvedon päivästä.

Toteutamme valmennukset aina positiivisessa ja rakentavassa hengessä. Meille on ehdottoman tärkeää, että keskusteluun pohjautuva kokonaisuus lisää asiantuntemusta, vaikuttavuutta sekä itsevarmuutta mediakohtaamisiin. Valmennuksen pituus ja osallistuvien henkilöiden lukumäärä ovat muokattavissa toiveiden mukaan.

”Alati muuttuvassa mediakentässä on tärkeää, että asiantuntijamme ovat esiintymisvalmiita ja pystyvät luonnollisesti käymään vuoropuhelua niin median kuin sidosryhmiemme kanssa. Ahjon erinomaisten mediavalmennusten myötä pääviestimme ovat kirkastuneet ja asiantuntijoidemme valmiudet kohdata erilaisia skenaarioita vahvistuneet huomattavasti. Lämmin suositus!”, toteaa Suvi Varsaluoma Mash Financelta.