Haaste: Kansalaiset myötämielisiksi Tienrakennus aiheuttaa paljon muutoksia ihmisten arkiseen liikkumiseen. Mikäli kansalaisten odotusten hallinnassa ei onnistuttaisi, seurauksena voisi olla paljon ärtymystä tietöitä ja niiden tekijöitä…

Haaste: Kansalaiset myötämielisiksi

Tienrakennus aiheuttaa paljon muutoksia ihmisten arkiseen liikkumiseen. Mikäli kansalaisten odotusten hallinnassa ei onnistuttaisi, seurauksena voisi olla paljon ärtymystä tietöitä ja niiden tekijöitä kohtaan.

Aktiivisen ja avoimen viestinnän tavoitteena on edesauttaa urakoiden sujuvaa ja tehokasta etenemistä sekä kertoa alueen asukkaille ja kaikille tiellä liikkujille ennakoivasti projektin jokaisesta vaiheesta.

Ratkaisu: Kasvot arjen sankareille

Eri hankkeissa on otettu aktiivisesti käyttöön sosiaalinen media. Sen tavoitteena on luoda aitoa vuorovaikutusta kohderyhmien ja urakan tekijöiden kesken. Vuoropuhelu lisää päivittäisen viestinnän kiinnostavuutta ja edistää tiedonkulkua.

Olemme kannustaneet ja valmentaneet projektipäälliköitä ja urakoitsijoita käymään seuraajien kanssa vuoropuhelua myös omilla kasvoillaan. Esimerkiksi jo valmistuneessa Vt 4 Rovaniemi
-hankkeessa sekä Vt 8 Turku–Pori -urakassa projektipäälliköiden oma aktiivisuus on kerännyt seuraajilta suitsutusta. Projektipäälliköt ja urakoitsijat ovat olleet myös reaaliaikaisesti vastaamassa seuraajien kysymyksiin suosituilla somekyselytunneilla.

Tieprojektien ympärille on muodostunut omia yhteisöjä, kuten kasitien aktiivinen #meidäntie-yhteisö. Seuraajat suhtautuvat kasitiehen tunteella ja ovat ottaneet kanavat omikseen, mikä kertoo onnistuneesta avoimesta vuorovaikutuksesta ja aidon yhteisöllisyyden kokemuksesta. Kasitie on yksi Väylän (ent. Liikennevirasto) suosituimmista hankkeista somessa, kun seuraajamäärän perusteella mittaroidaan.

Kehä I ja E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeissa avainhenkilöiden ja sidosryhmien kuukausittaiset vlogit taas ovat olleet suosittu tapa kertoa urakkakuulumisia ja tuoda arjen sankareita esiin.

Tulokset: Palkittua viestintää

Hankeviestinnän avoimuus on saanut paljon kiitosta lähialueiden asukkailta, ja eri hankkeilla on tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Parhaimmillaan päivitykset ovat tavoittaneet lähes
30 000 ihmistä ilman maksettua mainontaa. Viraston projektipäälliköt ovat pistäneet rohkeasti itsensä likoon persoonallisilla päivityksillään.

Kehä I -hanke oli edelläkävijä WhatsApp-palvelun käyttöönotossa. Tilaajilta erinomaista palautetta saaneen palvelun tarkoituksena oli jakaa sidosryhmille tietoa liikennejärjestelyistä mahdollisimman nopeasti ja kätevästi.

”Olin erittäin tyytyväinen ja palvelu oli hyödyllinen. Hauskat kommentit lisäsivät mielenkiintoa sekä kuvat selkeyttivät asiaa aina. WhatsApp-ryhmän perustaminen oli loistava keksintö! Lisää tällaisia innovaatioita!” –käyttäjäpalautetta hankkeen päättyessä.

Keväällä 2016 Vt 8 Turku–Pori -hanke voitti MTL:n yhteiskunnallisen viestintäpalkinnon vuorovaikutteisesta hankeviestinnästä. Raadin perusteluissa kiiteltiin projektin rakentavan tietä uudelle viestintäkäytännölle: ”Ei virastotyyliä, ei kapulakieltä, ei yksisuuntaista viestintää. Kaikki viestintä vietiin avoimesti someen, jossa viestinnän kasvot annettiin arjen sankareille, perusinsinööreille ja urakoitsijoille.”

Yhteensä Ahjo on tehnyt 12 suomalaisen infrahankkeen suunnittelun, rakentamisen tai perusparantamisen viestintää sekä Väylälle että eri kaupungeille.