Ahjon ja Hyvinkään veden yhteistyö alkoi jo vuonna 2010 kun vesilaitoksella järjestettiin ensimmäinen kriisiviestintäsimulaatio. Vesilaitoksen uudistaessaan kriisiviestintäohjeitaan vuonna 2018, halusivat he myös päästä testaamaan niitä…

Ahjon ja Hyvinkään veden yhteistyö alkoi jo vuonna 2010 kun vesilaitoksella järjestettiin ensimmäinen kriisiviestintäsimulaatio. Vesilaitoksen uudistaessaan kriisiviestintäohjeitaan vuonna 2018, halusivat he myös päästä testaamaan niitä käytännössä ja pyysivät Ahjoa rakentamaan uuden simulaation.

Lopullinen veden laatuun ja vesihuollon toimintavarmuuteen keskittynyt kriisiskenaario rakennettiin yhdessä Ahjon sekä vesilaitoksen tuotantopäällikön ja vesihuoltomestarin kesken. Realistisessa tapahtumasarjassa testattiin jokaisen osallistujan valmiudet kohdata kriisitilanne, välittää tietoa ja toimia osana toimintaryhmää.

Harjoitus tekee mestarin

Simulaation tavoitteena oli harjoitella Hyvinkään Veden toimintaa kriisitilanteessa ja yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa. Osallistujat toimivat omissa työrooleissaan aivan kuin todellisessa tilanteessa toimisivat. Simulaatioon osallistui laitoksen oman väen lisäksi tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja ja tiedottaja sekä kaupunginjohtaja ja sivistystoimen johtaja.

Päivän aikana toimittajat soittelivat Hyvinkään Veden sekä kaupungin edustajille ja penäsivät tietoa Paavolan ruskeasta vedestä ja Vehkojan alueella vellovasta vatsatautiepidemiasta. Myös sosiaalisessa mediassa kuohui, kun asukkaat ruotivat tilannetta ja toivat oman huolensa sekä ärtymyksensä vahvasti esiin. Osa asukkaista myös tarttui puhelimeen ja soitti tiedustellakseen tilannetta niin vesilaitokselta kuin kaupungilta.

Monivaiheisen simulaation päätteeksi osanottajilla oli parempi käsitys Hyvinkään Veteen liittyvien kriisitilanteiden toimintamallista Hyvinkäällä, mutta myös selkeää mitä heiltä itseltään odotettiin kriisin sattuessa.

Simulaation opit koottiin yhteen vielä kehityspäivässä

Ahjon kriisisimulaatioihin kuuluu aina päivän päätteeksi pidettävä purkukeskustelu. Siinä käydään läpi kaikki simulaatiosta saadut opit, tunnistetaan tehtyjen ratkaisujen puutteet ja etsitään pimentoon jääneet yksityiskohdat.

Kriisiviestintäsimulaatiossa tehdään omaan toimintaan liittyviä tärkeitä huomioita, joita ei tule unohtaa harjoituksen päätyttyä. Jotta simulaation opit ja havainnot siirtyvät käytäntöön, pidimme Hyvinkään Vedelle myös erillisen kriisiviestinnän kehityspäivän. Päivän aikana luotiin yhdessä uusia toimintamalleja simulaatiossa todettuihin aukkokohtiin ja ratkottiin vastaan tulleita käytännön haasteita.

Kehityspäivän ansiosta simulaation tunnelmiin ja oppeihin päästään vielä palaamaan, jolloin niiden siirtyminen käytännön suunnitelmiin ja mahdollisiin todellisiin tilanteisiin on varmempaa.

Hyvinkään Vedellä oltiin tyytyväisiä simulaatioon. “Simulaatio perehdytti väkeämme tehokkaasti kriisitilanteiden ohjeistukseen ja toimintamalleihimme. Oli hienoa nähdä, miten esiinnousseiden haasteiden ratkominen hyödytti kaikkia osallistujia ja tiivisti sekä selkeytti entuudestaan myös toimintaamme yhdessä kaupungin johdon ja viestinnän kanssa. Olen iloinen, että myös esimerkiksi kaupunginjohtaja piti tärkeänä olla mukana sekä harjoituksessa että purussa. Meille oli suureksi hyödyksi, että keskustelua veti ulkopuolinen taho, jolloin kaikki osapuolet tulivat tasapuolisesti kuulluksi”, kommentoi vesilaitoksen tuotantopäällikkö Marita Honkasalo.