Atoy on vuonna 1930 perustettu autoalan teknistä kauppa harjoittava perheyritys, jonka palveluihin sisältyy autohuolto. Atoy Autohuolto on monimerkkikorjaamo ja alan nopeasti kasvava haastaja, jonka tavoitteena…

Atoy on vuonna 1930 perustettu autoalan teknistä kauppa harjoittava perheyritys, jonka palveluihin sisältyy autohuolto. Atoy Autohuolto on monimerkkikorjaamo ja alan nopeasti kasvava haastaja, jonka tavoitteena on olla paras autoalan palvelussa. Yrityksen periaatteita ovat palvelualttius, vastuullinen toiminta sekä asiantunteva ja koulutettu henkilökunta. Atoy Autohuollolla on 15 toimipistettä eri puolella Suomea. Yhteensä konserni työllistää yli 500 henkilöä.

Ahjo aloitti yhteistyön Atoy Autohuollon kanssa toukokuussa 2017. Toimenpiteet keskittyivät Auto Autohuollon operatiivisen johtajan Janne Mäen asiantuntija-aseman sekä yrityksen maineen kasvattamiseen. Yhdessä Mäen kanssa toteutetuilla toimenpiteillä tavoiteltiin tietoisuuden lisäämistä erityisesti alan asiantuntijoiden keskuudessa, näkyvyyden kasvattamista sosiaalisessa mediassa sekä ajatusjohtajuuden rakentamista. Tavoitteena oli luoda Mäestä ja Atoy Autohuollosta hyvän asiakaskokemuksen ajatusjohtaja myös autoalan ulkopuolella.

Ensiaskeleet ajatusjohtajuuden rakentamiseen

Yhteistyö käynnistyi ajatusjohtajuustyöpajalla, jossa määriteltiin toimenpiteiden suuntaviivat ja raamit. Merkittävin uusi avaus oli päätös vahvistaa Mäen asiantuntija-asemaa blogikirjoitusten avulla. Työpajassa luotiin kokonaisstrategia, blogin teemat pää- ja alaviesteineen sekö tone o f voice. Myös osallistuminen alaan liittyvään julkiseen keskusteluun koettiin tärkeäksi.

Strateginen suunnittelu loi pohjan yhteistyölle, jolla tähdättiin sidosryhmäverkoston kasvattamiseen, dialogin edistämiseen, toimintaympäristön kehittämiseen ja kasvun lisäämiseen.

Blogi lanseerattiin kesäkuun 2017 alussa. Aihealueet sovittiin ajankohtaa sekä alaa koskevan uutisointia tukeviksi. Sisältöjä yhdistäviä teemoja olivat muun muassa asiakaskokemuksen kehittäminen, alan stereotypioiden murtaminen sekä tulevaisuuden innovaatiot. Blogi saavutti nopeasti laajan lukijakunnan tavoitellussa kohderyhmässä keräten paljon positiivista palautetta.

”Koko idea blogin pitämiseksi syntyi ajatuksesta haastaa kiireisen arjen keskellä itseni istumaan alas ja pysähtymään päässä vellovien asioiden äärelle. Ilman Ahjoa en olisi saanut projektia startattua ja päivityssykli olisi ontunut pahasti”, Janne Mäki, Atoy Autohuollon operatiivinen johtaja kertoo.

Ahjo kasvun kaasuna

Työpajan ja blogin lisäksi Janne Mäen henkilöbrändiä vahvistettiin sosiaalisen median kanaviin luotujen sisältöjen avulla. Ahjo valmensi Mäkeä myös mediaviestinnän tarpeissa.

Ahjon ja Atoy Autohuollon yhteistyön kantava elementti oli tiivis yhteydenpito. Tapaamiset perustuivat suoralle ja esteettömälle dialogille, joka mahdollisesti laadukkaat sisällöt, suuntaviivojen vaivattoman asettamisen sekä nopeat päätökset.

Syksyllä 2018 Auto Autohuolto lanseeraa useita toimenpisteitä ja kasvattaa henkilömääräänsä.

”Näkyvyys alan osaajien keskuudessa on ollut vaikuttava. Ahjo on ollut luotettava kumppani projektin niin starttivaiheessa kuin jatkuvassa sparraamisessa. Suosittelen Ahjoa ammattimaisen viestinnän kumppaniksi – niin blogin kuin muidenkin kanavien kautta!” Mäki toteaa.