Monissa organisaatioissa töitä tehdään joustavasti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Siksi myös johtaminen vaatii täysin uudenlaista ajattelua ja panostusta sisäiseen viestintään.

On tärkeää pyrkiä rakentamaan mahdollisimman avoin keskustelukulttuuri, jossa ihmisillä on rohkeutta puhua kaikesta työhön liittyvästä. Tähän tarvitaan paitsi kasvokkaisia kohtaamisia myös kanavia, joissa työntekijöille tarjotaan tietoa ja keskustelumahdollisuuksia mahdollisimman vaivattomasti ja matalalla kynnyksellä. Sisäisen viestinnän laadukkuus korreloi suoraan työntekijän tyytyväisyyteen.

Voit ladata pamfletin heti ilman esitäytettäviä lomakkeita tai kirjautumista: klikkaa vain oheista painiketta, ota mukava asento ja käy lukemaan.

 

Avainsanat: esimiesviestintä, sisäinen viestintä, sosiaalinen media

Katso myös muut pamflettimme