Useimmat yritykset ja organisaatiot käyttävät sosiaalista mediaa jo sujuvasti osana arkista viestintäänsä. Some tunnistetaan paikaksi, jossa voi tehdä vahvan ensivaikutelman ja olla vuoropuhelussa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet luontaisia tapojaan viestiä joka kanavassa; osa taas tarvitsee tuuletusta vakiintuneille ideoille. Sometyöpaja voi tarjota kumpaakin.

Sosiaalisen median työpaja auttaa alkuun ja uudistaa ajattelua

Sosiaalista mediaa kannattaa organisaation sisällä ajatella kuten muutakin viestintää: sen tulee olla organisaation itsensä näköistä, vuorovaikutteista ja ajatuksella suunniteltua. Työpajassa voidaan rakentaa pohja sosiaalisen median aloittamiselle, jos yritys on siellä vasta-alkaja. Jos taas some on jo tuttu ja säännöllinen osa asiakkaan päivittäistä viestintää, voimme keskittyä työstämään siihen uusia ideoita ja avauksia.

Työpaja räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan. Keskiössä voivat olla mm. kanavien erot, niiden tyyli ja sopivuus organisaatiolle, ideat sisältöä varten ja moni muu.

Ajatusjohtajuustyöpaja

Tarinatyöpaja

Viestityöpaja