Ennakoiva, empaattinen ja avoin sisäinen viestintä nopeuttaa muutoksen hyväksymistä ja normaalitilaan siirtymistä. Muutostilanteita ovat esimerkiksi uusi strategia, fuusio, yt-neuvottelut tai muutokset johdossa.

Onnistunut muutosviestintä tarvitsee viestintään sitoutuneen toimitusjohtajan sekä muutoksen takana seisovan keskijohdon, joilla on aito halu saada organisaatio toimimaan strategian mukaisesti ja työntekijät innostumaan muutoksesta.

Muutosviestintä vaatii huolellisen toimintasuunnitelman

Viestintä on muutostilanteessa tavoitteellinen projekti muiden rinnalla. Se tarvitsee huolellisesti laaditun toimintasuunnitelman sekä osallistavat menetelmät muutoksen läpiviemiseen.

Me autamme sisäisten muutosprosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa, pääviestien kiteyttämisestä ja johdon sitouttamisesta konkreettisten muutosviestintämateriaalien toteuttamiseen.