Markkinointiviestintä tähtää kasvuun

Markkinointiviestinnällä tähdätään usein myynnin kasvattamiseen: joskus myynnissä voi nähdä piikkejä nopeallakin tähtäimellä.

Lisäksi sillä on osuutensa liikevaihdon kasvussa, asiakastyytyväisyyden paranemisessa tai tuotteen suosittelussa. Parhaimmillaan se sitouttaa kohdeyleisöä brändiin, yritykseen tai organisaatioon. Markkinointiviestinnällä voi luoda vuorovaikutusta, ilmiöitä ja tunnesiteitä.

Markkinointiviestinnän – kuten kaiken viestinnän – tulee lähteä yrityksesi kantavasta ajatuksesta, arvoista, missiosta ja visiosta. Mikä erottaa teidät muista? Myös markkinointiviestintä rakentaa yrityksesi ajatusjohtajuutta. Siksi se kannattaa nivoa osaksi kokonaisvaltaista viestintää ja strategiaa. Ensimmäinen askel on markkinointiviestinnän suunnitelma.

Konseptointi ja visuaalinen suunnittelu

Vaikuttajamarkkinointi

Lanseeraukset ja kampanjat