Vuoden 2020 megatrendit vaativat johtajilta ja organisaatiolta uudenlaista osaamista. Toimitusjohtajamme Heini Hirvonen kirjoitti megatrendien vaikutuksesta yritysten viestintään ja markkinointiin MarMaissa.

Alkaneen vuoden murroksessa organisaatioiden tulee reagoida megatrendien tuomiin muutoksiin varmistaakseen kasvunsa. Tiivistimme artikkelin pääkohdat alle.

Brändien rooli yhteiskunnallisen muutoksen haastajina voimistuu

Yritysten ja brändien rooli yhteiskunnallisten muutosten haastajina nousee suurimmaksi kasvun moottoriksi vuonna 2020. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhdistää niin yksityisen kuin julkisen alan tahoja, ja viestinnän rooli osana yritysten strategiaa kasvaa entisestään.

Personoitu asiakaskokemus syvenee

Personoitu viestintä ja merkityksellisyys korostuvat ja luovien toteutuksien rooli kasvaa. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat avainsanoja edelläkävijyyteen ja ajatusjohtajuuteen.

Data yhdistyy voimakkaammin käyttäytymistieteisiin

Perehtyminen ajankohtaisimpaan tutkimusdataan, näkemyksiin sekä kansainvälisiin trendeihin nousee kilpailun tiukentuessa avainasemaan. Globaalien megatrendien viestiminen paikallisesti vaatii organisaatioilta uusia ja edistyksellisiä yhteistyökumppaneita sekä kansainvälistä osaamista.

Henkilövaikuttajien valta vahvistuu

Henkilövaikuttaminen laajenee politiikasta entistä vahvemmin näkemyksellisiin ja taitavasti viestiviin ”tavisvaikuttajiin”. Organisaatioiden ja asiantuntijoiden on kyettävä osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun, myös erimielisten kanssa.

Työelämän muutos vaikuttaa johtamiseen

Yrityskulttuuria ja johtajia mitataan avoimesti, ja työntekijätyytyväisyydestä tulee entistä tärkeämpi kilpailuetu. Työelämän muutos tulee vaatimaan yrityksiltä ja brändeiltä yhä syvempää osaamista kokonaisvaltaisen viestinnän johtamisessa.

 

Lue koko Markkinoinnin & Mainonnan artikkeli täältä.