Merkityslähtöiset yritykset saavat erottavaa kilpailuetua suhteessa moniin asioihin.

Ensinnäkin johtaminen on helppoa, kun on merkitys. Merkitys auttaa päätöksenteossa, koska merkitys, arvot ja kantava ajatus ohjaavat oikeaan suuntaan. Toinen erottava kilpailuetu menee suoraan yrityksen toiminnan ytimeen. Vuonna 2018 tehdyn Cohn Porter Novellin Purpose-tutkimuksen mukaan melkein yhdeksän kymmenestä kuluttajasta ostaa mieluummin yritykseltä, jota johdetaan merkityksen kautta. Kuluttajat ostavat näiltä yrityksiltä, koska heistä tuntuu, että he voivat näin tehdä osansa mailman parantamiseksi. Kolmas kilpailuetu liittyy asiakkaisiin. Merkitys mahdollistaa asiakaskunnan laajentamisen ja sitouttaa näistä lähettiläitä, jotka vievät eteenpäin viestiä yhtiön arvosta ja merkityksestä yhteiskunnalle. Merkityslähtöiset organisaatiot palkitaan vertaansa vailla olevalla asiakkaiden, sidosryhmien ja oman henkilöstön sitoutumisella.