Kuluttaja 3.0 jyrää. Hän vaatii brändiltä sosiaalisuutta, läpinäkyvyyttä ja hyviä tekoja.

Brändin sosiaalisuus ja vastuullisuus vaikuttavat suoraan liiketoiminnan tuloksiin ja brändin arvoon. Sen tekee myös negatiivinen julkisuus.

Kuluttaja 3.0 on yksilöllinen, käyttää mediaa pirstaleisesti ja liikkuu useissa kanavissa. Tärkeintä ei ole itse tuote tai palvelu, vaan sen hankinnan positiiviset vaikutukset. Se, mitä näet ympärilläsi, on täyttä totta: kaikki haluavat vaikuttaa maapallon hyvinvointiin päivä päivältä enemmän ja tiedostaa tämän myös ostospäätöksissään. Nämä arvot tulevat vain vahvistumaan.

Lasten ja nuorten käyttäytyminen tänään on aikuisten ostokäyttäytymistä 5-10 vuoden kuluttua. Teknologinen kehitys ja ennen kaikkea sosiaalisuuden ja hyvän tekemisen vaatimuksen voimistuminen vaikuttavat brändiisi.

Procter & Gamble kertoi Cannesissa viime kesänä, että 67 prosenttia kuluttajista uskoo brändeillä olevan enemmän valtaa tehdä muutoksia kuin hallituksilla. Unileverillä vastuulliset brändit kasvoivat enemmän kuin yrityksen muut brändit. Finlaysonilla kuluttaja ei osta lakanoita, vaan näyttää mielipiteensä. Niinpä.

Kaikki alkaa asiakasymmärryksestä

Asiakkaan kokema arvo perustuu uniikkeihin, asiakkaiden henkilökohtaisiin kokemuksiin. Kaikki lähtee siis asiakasymmärryksestä. Mikä merkitys brändilläsi on nykyisen tai potentiaalisen asiakkaasi elämässä? Ajatusjohtajuus brändimarkkinoinnissa edellyttää käyttöliittymän päivitystä; sosiaalista ja vastuullista brändiä ei voi johtaa vanhoin keinoin.

Sosiaalinen ja vastuullinen brändi on aito. Se elää asiakkaittesi elämässä ja solahtaa luontevasti vaikuttajakanaviin. Se kasvaa yrityksesi sisältä. Se näkyy asiakaspalvelussa ja tuntuu asiakaskokemuksessa. Se korostaa läpinäkyvyyttä ja aitoja, arvopohjaisia tekoja.

Saumaton suoritus brändisi viestinnässä tarvitsee hyvän käsikirjoituksen. Mitä enemmän osia ja soittajia, sitä tärkeämpi on sovitus. Orkesterissa soitinten epätahtisen kakofonian muuttaa kauneudeksi juuri sovitus – strategia rooleista ja yhdessä tekemisestä.

5 askelta vastuulliseen brändiin

1. Luo pitkäjänteinen ja kestävä kokonaisstrategia. Pitkän tähtäimen suunnittelu ja aitous ovat kaiken A ja O. Arvot, missio ja visio luovat kantavan ajatuksen, joka luo dialogia ja läpinäkyvyyttä. Älä väitä, ole.

2. Koko henkilökunta vaikuttaa, myy & markkinoi – asiantuntijat ja myös johto. Kaikki käyvät dialogia ja viestivät. Toimintakulttuurin ja viestinnän on oltava läpinäkyvää. Käykää keskustelut rajoista, mutta muutoin jokainen toimii omana itsenään.

3. Käy keskusteluja sosiaalisissa kanavissa. Aidot ja merkitykselliset teot on helppo viestiä sisäisesti ja ulkoisesti. Niistä kirjoittaminen ja puhuminen sujuvat helposti. Aitous paistaa kauas ja se antaa merkityksen myös henkilökunnalle. Dialogi on jotain aivan muuta kuin monologi. Sosiaalisen median kanavat ovat nopeita ja aitoja. Käy keskusteluja.

4. Myynti kasvaa aidoilla teoilla. Ansaittu näkyvyys on keskimäärin kolme kertaa arvokkaampaa kuin sama tila ostettuna mainoksena – siis kolme kertaa! Parhaimmillaan ja taitavasti toteutettuna ansaittu näkyvyys tulee myös huomattavasti halvemmaksi. Viestintä on ytimessä, kun toimitaan kuluttajabisneksessä.

5. Tee yhteistyötä asiakkaittesi kanssa. Tee merkityksellistä liiketoimintaa ja tekoja. Kiinnostu asiakkaittesi elämästä ja arvoista, kysy ja ymmärrä. Siten kukaan ei jyrää ketään.

Ahjolaisten visio on uudistaa viestintäkulttuuria Suomessa. Rakennamme kanssasi ajatusjohtajuutta pitkäjänteisellä strategisella markkinointiviestinnällä.