Janne Malinen (FM) on nimitetty Ahjo Communicationsin johtavaksi konsultiksi ja johtoryhmän jäseneksi. Uudessa tehtävässään Malinen vastaa erityisesti Ahjon asiakkuuksien kehitystyöstä. Samalla Ahjo nimitti Virpi Salmen vanhemmaksi viestintäkonsultiksi.

Malinen on työskennellyt Ahjossa neljän ja puolen vuoden ajan konsulttina ja vanhempana viestintäkonsulttina. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut niin terveys- kuin kuluttajapuolen asiakkuuksia. Aiemmin Malinen on toiminut viestintä- ja markkinointitehtävissä muun muassa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa, WSOY:lla ja Bonnierilla.

”Janne on jo vuosien ajan ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja ideoimassa sisäisiä prosessejamme. Jannen asenne ja johtamistaidot yhdistettynä luovuuteen ja kykyyn ymmärtää asiakkaan tarpeita ovat johtaneet hienoihin tuloksiin. Nimitys johtavaksi konsultiksi ja osaksi johtoryhmää ovat osa tätä jatkumoa ja luonnollinen seuraava askel”, Ahjon Communicationsin toimitusjohtaja Heini Hirvonen sanoo.


Virpi Salmi vanhemmaksi viestintäkonsultiksi

Neljä vuotta Ahjossa työskennellyt Virpi Salmi (Tradenomi) on nimitetty vanhemmaksi viestintäkonsultiksi. Salmen monipuolinen työnkuva muodostuu usean eri toimialan asiakkuuksista, mutta pääsääntöisesti hän työskentelee terveystoimialan parissa.  

”Virpin erityisvahvuus on asiakaskeskeisyys. Hän osaa kohdata ihmisiä sekä tehdä huolellista ja laadukasta työtä. Useat Virpin asiakkuuksista ovatkin Ahjon pitkäaikaisimpia. Olemme iloisia saadessamme uuden tittelin myötä palkita Virpin hänen erinomaisesta työstään”, Hirvonen toteaa.

Nimitykset astuvat voimaan välittömästi.