Taloustutkimuksen tekemässä viestintäalan imagotutkimuksessa Ahjo on parantanut tunnettuuttaan, yleisarvosanaansa ja asiakaskokemustaan.

Vuoden 2018 imagotutkimuksen tulokset olivat ahjolaisittain ilahduttavaa luettavaa. Nykyisten ja aiempien asiakkaiden mukaan Ahjon vahvimpia osaamisalueita ovat ajan tasalla oleva osaaminen, näkemyksellisyys, asiakkaan toimialan ymmärrys, asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys ja palvelun laatu. Asiakassuosittelu eli NPS (Net Promotor Score) tuloksissa Ahjo oli tutkimuksen 6. paras toimisto.

”Olemme iloisia, että brändiuudistuksemme jälkeen tunnettuutemme on kehittynyt selkeästi ja tekemämme muutokset toiminnassamme tuottavat hedelmää. Ennen kaikkea iloitsemme siitä, että vanhat asiakkaamme antoivat meille huomattavasti korkeammat arviot kuin ne vastaajat, joilla ei meistä vielä kokemusta ole. Tämä yhdistettynä NPS:ään eli suositteluun kertoo siitä , että olemme onnistuneet asiakastyössä.  Asiakaskokemus on meille erittäin tärkeää jatkossakin”, kertoo Heini Hirvonen, Ahjon toimitusjohtaja.”

Tutkimuksen mukaan markkinointiviestintäpalvelujen, sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin osuus viestintäpalveluista tulee kasvamaan. Nämä seikat huomioiden Ahjo tähtää kasvuun muun muassa kansainvälisten asiakkuuksien ja vahvan toimiala- ja sisältöosaamisen kautta.

Imagotutkimukseen vastasi 667 viestintäpalvelujen ostajaa ja siinä arvioitiin 29 viestintätoimistoa. Tutkimus toteutettiin loppusyksystä 2018.