Ahjon monipuolien infra-alan osaaminen palkittiin Väylän hankeviestinnän puitesopimuskilpailutuksessa.

Ahjo on ollut Liikenneviraston viestinnän puitesopimuskumppani viraston perustamisesta alkaen eli vuodesta 2010. Liikennevirasto uudistui vuoden alusta – osa toiminnoista siirtyi muualle – ja samalla viraston uudeksi nimeksi tuli Väylä.

Suurten infrahankkeiden viestintää Ahjo on tehnyt jo vuodesta 2007, jolloin käynnistyi mittava Kehä I Leppävaarassa -perusparannushanke.

Viestintäkumppanina Ahjo on aktiivisesti hakenut hankeviestintään uusia kanavia ja luovia ratkaisuja. Uusia avauksia aikoinaan olivat muun muassa Facebookin käyttöönotto vuorovaikutuskanavana ja vuosia myöhemmin WhatsAppin valjastaminen aktiiviseen tiedottamiseen.

Nyt solmittu puitesopimus ulottuu vuoteen 2023 ja siinä on mukana yhteensä neljä viestintätoimistoa.